• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Krav til våre leverandører

Newsec ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn der vi som organisasjon, ansatte og samarbeidspartnere tar ansvar for hele verdikjeden. Som partner/leverandør forventer vi en langsiktig relasjon basert på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Vi forventer at våre leverandører deler våre ambisjoner innen bærekraft og forplikter seg til å overholde våre leverandørkrav.

Se våre leverandørkrav