• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Investere i eiendom

Eiendom er den mest kapitalintensive bransjen i verden, og spiller en overordnet rolle i alle samfunn.

Investere i eiendom

Eiendom er den mest kapitalintensive bransjen, og spiller i dag en overordnet rolle i alle samfunn i verden.

Trenger du rådgivning og transaksjonsstøtte i forbindelse med kjøp, salg, finansiering, verdivurdering eller utleie? Vårt team er klare for å hjelpe deg! Newsec bistår deg i alle faser av en eiendoms livssyklus – fra kjøp eller utvikling til salg.

Vårt team kan fungere som en lokal partner for både internasjonale og lokale investorer, fastsette verdier, finne nye investeringsmuligheter og administrere transaksjonsrelaterte prosesser. Etter en transaksjon administrerer vi verdiene ved en effektiv drift og forvaltning, med en målsetting om å nå fastsette mål i forretningsplanen.

Newsec baserer beslutninger på den beste tilgjengelige informasjonen, og derfor samler vi inn data om transaksjoner, markedsvurderinger, fornybar energi og driften av eiendommene i vår forvaltningsportefølje.

Takket være vår dataintensive tilnærming er våre ansatte bedre rustet og kan ta beslutninger eller gi strategiske anbefalinger på et solid grunnlag.

Newsec kan gi deg den innsikten du trenger for å ta de beste beslutningene. Vi skreddersyr markedsrapporter og analyser for alle markedssegmenter.

Vår erfaring er at denne tilnærmingen fører til raskere og mer presise beslutninger, noe som betyr at våre kunder kan oppnå høyere avkastning på investeringene sine – enten de allerede har store porteføljer eller vurderer å investere. Vårt oppdrag er å gjøre det enkelt og lønnsomt å eie eiendom.

Transaksjoner - for kontaktinformasjon om oppkjøp, salg og mer generell transaksjonsrådgivning, se Newsecs lokale nettsteder: Finland, Norway, Sweden, Denmark.

Verdivurdering - Les mer om verdivurdering her.

Kapitalforvaltning (Investment Management) - for kontaktinformasjon om kapitalforvaltning, se Newsecs lokale nettsteder. Finland, Norway, Sweden, Denmark.