• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Vår påvirkning

Reduserer utslipp

Bygninger står for nesten 40 prosent av globale karbondioksidutslipp. Eiendomsbransjen spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere denne andelen. Som den største rådgiveren og forvalteren i Nord-Europa, bistår vi med å transformere eiendom fra å være en utfordring til å bli en løsning.

Driver omstillingen til fornybar energi

Vi er også strategiske rådgivere i ikke mindre enn en tredjedel av transaksjonene innen fornybar energi i de nordiske og baltiske markedene (2022). Dette gjør oss til en katalysator for den pågående energiomstillingen.

Forvalter de mest verdifulle eiendelene

Eiendom er verdens største aktivaklasse og episenteret for en stor del av samfunnets økonomiske utvikling. Mange eiendommer er bygget for å vare et århundre – om ikke lenger – men det krever ivaretakelse og utvikling, ikke minst fra et bærekraftsperspektiv. Vi jobber langsiktig i alle våre forvaltningsoppdrag.

Tar vare på mennesker

I gjennomsnitt tilbringer mennesker rundt 90 prosent av døgnets timer innendørs – i bygninger. De forventer at moderne hjem, arbeidsplasser og handelssteder byr på opplevelser som bidrar til et beriket og tilfredsstillende liv. De forventer også et bymiljø som er trygt, komfortabelt og inspirerende – derfor er Newsec opptatt av digitaliseringen av eiendomsbransjen og ønsker å spille en nøkkelrolle i byutviklingen.

Megatrender

Newsec ønsker å bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Derfor overvåker vi både eksisterende og nye megatrender. Vi analyserer og tolker hvordan trendene påvirker samfunnet, våre kunder og oss selv.

Urbanisering

Byer utgjør omtrent 3 prosent av jordens overflate, men huser mer enn halvparten av verdens befolkning. De står for omtrent 75 prosent av det globale energiforbruket (og 80 prosent av karbondioksidutslippene). Dette driver etterspørselen etter bærekraftige løsninger innen energi, infrastruktur, bygninger og ressurser.

Verdens urbane områder er også åsted for utfordringer for mennesker og samfunn når det gjelder helse, sikkerhet og generelt velvære. Dette innebærer både forpliktelser og muligheter for private og offentlige aktører, slik at byene blir steder hvor folk kan bo og trives.

Digitalisering

Stadig flere av samfunnets nøkkelfunksjoner innen mobilitet, produksjon, kommunikasjon og livsstil blir digitalisert, noe som fører til enorme endringer. Vi ser at digitalisering muliggjør nye forretningsmodeller, forbedrer effektivitet og skaper nye muligheter for vekst og innovasjon.
Digitalisering er ikke minst en viktig komponent i overgangen til et mer miljømessig bærekraftig samfunn, både ved å legge til rette for elektrifisering og ved å bruke data og teknologi til bedre og mer effektive prosesser.

Klimaendringer og ressursknapphet

Mennesker skal håndtere risiko knyttet til klimaendringer, ressursknapphet, redusert biologisk mangfold og samfunnsendringer, og samtidig skape reelle og langsiktige verdier for bedriftene.
For å håndtere den grønne omstillingen, må eiendomsbransjen ta praktiske beslutninger og ha mot til å redefinere og tenke utover slik vi kjenner bransjen i dag.

"Morgendagens store utfordringer, som klimaendringer, vil bli vunnet eller tapt i våre byer."

Professor Carlo Ratti, MIT