• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Bærekraft er vår ledestjerne

I Newsec er vi fast bestemt på å bidra til samfunnet, planeten og en bærekraftig fremtid.

Bygninger genererer nesten 40 prosent av globale karbondioksidutslipp, og det gjør eiendomssektoren til en viktig aktør og medvirkende årsak til miljøpåvirkning. Alvorligheten og omfanget av klimaendringene viser at vi må tilpasse vår atferd, virksomhet og samfunn for å sikre en bærekraftig fremtid og begrense global oppvarming til 1,5°C over nivåene før den industrielle revolusjon. Bransjens påvirkning er ikke begrenset til klimaendringer, men den er også ansvarlig for et betydelig ressursforbruk og bidrar til redusert biologisk mangfold – enten på eller utenfor byggeplasser ved for eksempel utvinning av naturressurser til bygge- eller anleggsvirksomhet. De negative konsekvensene av disse faktorene, samt den nåværende negative geopolitiske, økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen, krever både kort- og langsiktige tiltak. Det er fortsatt mye å tenke på og forholde seg til, både for bransjen og for oss. Vi adresserer disse utfordringene og fokuserer på å hjelpe kundene våre med å skape en bærekraftig og robust fremtid.

I Newsec er vi forpliktet til å jobbe mot alle FNs bærekraftsmål, og de gir et veiledende rammeverk for vår bærekraftsstrategi. Vi ser at vi har mest å bidra med til følgende mål:

Hvordan vi påvirker og skaper verdi

Som en stor aktør innen eiendom og fornybar energi har Newsec en konkret og målbar påvirkning på lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Vår påvirkning og vårt ansvar skjer gjennom tjenestene vi tilbyr våre kunder, men også i kraft av at vi er en stor bedrift med nærmere 2700 ansatte fordelt på syv markeder.

Bærekraft er målestokken for oss, og vi jobber for å integrere bærekraft i alt vi gjør. Newsecs bærekraftsmål er en del av vår overordnede forretningsstrategi og styrer vår daglige drift. Målene beskriver fremtiden vi ønsker å se, retningen vi ønsker å gå i og hva vi er forpliktet til å oppnå.

Les om våre sertifiseringer innen kvalitet, miljø og bærekraft.

Hvordan vi hjelper våre kunder

Vi er overbevist om at en bærekraftig virksomhet har en positiv innvirkning på menneskers liv, så vel som samfunnet og planeten. Å være bærekraftig betyr å kunne håndtere fremtidens utfordringer. Det betyr også en evne til å forstå kompleksiteten i vår verden. Som markedsleder i en bransje i endring, har vi både størrelse og muligheter til å bidra til endring. Verdiskaping og bærekraftig vekst er naturlige og integrerte deler av vår virksomhet. Vi jobber aktivt for å skape positiv endring i nært samarbeid med våre kunder. Vi utfordrer hele tiden oss selv og våre kunder i å bidra til endringer i bransjen.

I stedet for å sette søkelys på problemene, fokuserer vi på de utallige mulighetene som følger med å være bærekraftig. For å oppnå fremgang innen bærekraft, støtter vi våre kunder på områder som energioptimalisering, strategisk bærekraftsledelse, innsikt, analyser og rådgivning om investeringer i fornybar energi og elektrifisering.

Vi tror vi kan sette fart på endringene ved å gi kundene bedre innsikt, slik at de får bedre beslutningsgrunnlag. Videre kan vi støtte kundene i overgangen til karbonnøytral eiendom, en renere industri og et bærekraftig bygget miljø.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft i våre bærekraftrapporter fra 2022 og 2023 (på engelsk).

Sustainability Report 2023
Sustainability Report 2022

Vi tar ansvar for vårt eget karbonfotavtrykk

Forandring må komme innenfra. Derfor mener vi i Newsec at det er viktig å granske vår egen atferd og miljøfotavtrykk fra egen virksomhet for å ta en aktiv rolle i overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er fast bestemt på å strebe mot netto nullutslipp fra vår interne virksomhet. Vi jobber for tiden med å utvide vår netto nullutslippsplan til å omfatte større deler av utslippene fra vår verdikjede. Vi vil overvåke utviklingen og gjennomgå planen jevnlig for å sikre at vi er på vei til å oppfylle vår forpliktelse om netto nullutslipp.

Newsec har signert FNs Global Compact 2022, som en del av vårt økte fokus på bærekraft. Ved å forplikte oss til initiativets ti prinsipper, tar vi grep og jobber for en bærekraftig og robust fremtid.