• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Dette gjør oss unike

Passion for colleagues and clients – fordi vi tror at fornøyde medarbeidere fører til fornøyde kunder.

Passion for colleagues and clients – vår filosofi om verdier og kultur

Vi tror at fornøyde og engasjerte medarbeidere fører til fornøyde kunder. Vi er en kunnskapsbasert virksomhet, og det er våre medarbeidere som møter kundene og leverer våre tjenester. Derfor er våre kollegaer hjertet i vår virksomhet. Vi er stolte av vår høye medarbeidertilfredshet, og at vi har team som består av både senioreksperter og unge talenter med mange ulike bakgrunner. Hos Newsec vil du bli en del av et team der vi alle har én ting til felles – Passion for Colleagues and Clients.

Passion for Colleagues and Clients er vår filosofi og er førende for hvordan vi er overfor hverandre og våre kunder. Våre medarbeidere har stor kunnskap og ekspertise og et sterkt engasjement i sin jobb.

Vi utfordrer oss selv for å oppnå det beste resultatet, og er en innovativ gründerbedrift som hele tiden jobber for å forbedre vårt tilbud, oss selv og vår organisasjon. På tvers av våre markeder har Newsec i flere år blitt kåret til en av de beste arbeidsplassene.

Vi jobber for å sikre at våre medarbeidere vokser og utvikler seg, og ønsker å tilby kontinuerlige læringsmuligheter og videreutvikling gjennom hele din karriere hos oss. Kompetanse og lagånd verdsetter vi høyt hos oss.

Vi er overbevist om at et mangfold av bakgrunner og perspektiver fører til bedre løsninger og resultater. Dette veileder oss i vår arbeidshverdag.

Forbedre menneskers hverdag og skape morgendagens samfunn

“Vi påvirker menneskers hverdag”

Hver dag sørger vi for at kontor, skoler, boliger og kjøpesenter fungerer som de skal. Vi jobber kontinuerlig med å forvalte, forbedre og utvikle eiendommer på en bærekraftig måte sammen med våre kunder. Vi former morgendagens eiendom, sikrer langsiktig vekst av investeringer for våre kunder og bidrar til en god opplevelse for besøkende og leietakere i der hvor folk bor, møtes, lærer, vokser og tar viktige beslutninger. Enkelt sagt - der livet skjer.

“Vi gir råd innen verdens største investeringsområde»

Tenk deg å jobbe i et selskap som hjelper andre med å bli bedre. Vi i Newsec gjør alt innen eiendom – bortsett fra å eie dem. Vi veileder og gir råd til våre kunder på veien mot bedre forretningsmessige beslutninger, lavere karbonutslipp og utvikling av smartere bygninger. Eiendom er et investeringsområde som påvirker nesten alle mennesker. Kundens behov er alltid i utvikling, og det er vi også.

"Vi er en del av omstillingen til fornybar energi"

I løpet av de siste 15 årene har vi påvirket utbyggingen av ny fornybar energi i Norden ved å formidle kapital fra hele verden til bygging av vind- og solprosjekter. I dette dynamiske og kontinuerlig utviklende markedet er vi i forkant når det gjelder å utvikle forretningsmodeller og opplegg utført av lokale og internasjonale utviklere, energiselskaper, kraftprodusenter, fond for infrastruktur og fornybar energi, direkte institusjonelle investorer og store kraftforbrukere. Energiomstillingen er en del av en industriell revolusjon hvor Norden ligger i front. I Newsec utvikler vi oss i takt med markedet, og utfordrer oss selv ved å tilby finansiell og strategisk rådgivning av høy kvalitet.

"Vi leder digitaliseringen av eiendomsbransjen"

Eiendomsbransjen står overfor en digital forandring. Eiendomsselskaper jobber stadig mer datadrevet for å bli mer ressurseffektive. Dette krever en digital og teknisk omstilling av eiendommene. Med vår markedsledende posisjon og forvaltning av over 9 000 eiendommer – vil du ha en unik mulighet til å gjennomføre endringer med nye ferdigheter, metoder og digitale løsninger.

“Vi driver oss selv og våre kunder mot en bærekraftig fremtid”

Bygninger står for nesten 40 prosent av globale CO2-utslippet, og det gjør at eiendomssektoren har en betydelig negativ miljøpåvirkning. Med vår unike posisjon innser vi i Newsec at vi har et betydelig ansvar for å drive og skape en positiv forandring gjennom lederskap innen bærekraft og innovasjon. Vi gir råd til våre kunder om beste og mest bærekraftige praksis basert på solid innsikt og analyser innen ESG. I tillegg gjennomfører vi energioptimaliseringsprosesser og gir råd om investeringer i fornybar energi og elektrifisering. Vi vet at vi kan påskynde omstillingen ved å gi kundene våre innsikt slik at de kan ta mer veloverveide beslutninger og støtte dem i overgangen til karbonnøytrale eiendommer og et mer bærekraftig bygd miljø.

Vekst og videreutvikling

Hos Newsec blir du en del av et markedsledende, dynamisk og raskt voksende selskap i en bransje som er i stadig endring. For å lykkes videre, tror vi det er viktig at vi legger til rette for at du kan utvikle deg og vokse videre. Du blir en del av team med høyt engasjement, hvor alle kan ta et stort ansvar fra dag én.

Vi oppmuntrer våre ansatte til å alltid strebe etter å lære, og vi tror at det meste av læring skjer på jobben. Praksis, tilbakemelding og oppfølging er avgjørende for en god læringsprosess. Erfaring fra nye oppgaver med riktig støtte er en del av veksten hos Newsec. Vår visjon er å være den mest utviklende og tilfredsstillende arbeidsplassen for alle våre medarbeidere.

Vår virksomhet har et verdigrunnlag som setter medarbeideren i sentrum. Våre verdier og vår kultur oppmuntrer til utvikling, samarbeid og å skape nettverk på tvers av forretningsområder og geografi. Å drive virksomhet i syv markeder innenfor ulike forretningsområder og funksjoner skaper muligheter for å dele beste praksis, kompetanse og å tilby muligheter for ulike karriereveier.

Med Newsec Academy gir vi våre medarbeidere kontinuerlig læring. Vil tilbyr relevant opplæring gjennom hele din karriere hos oss – fra introduksjon til spesialist- og ledelsesopplæring.