• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Fornybar energi

I dag tilbyr Norden et av verdens mest dynamiske markeder for fornybar energi, fritt for subsidieavhengighet. Regionen er en hovedeksportør av ren energi til fossilavhengige naboland. Å aktivere flere kilder til fornybar energi fremskynder overgangen fra gammel til ny og ren energiinfrastruktur og energi. Det er viktig faktor i den pågående energiomstillingen og i arbeidet med å håndtere globale klimaendringer.

Ved å kanalisere ulike kapitalkilder til markedet, har vår ekspertise gjort oss i stand til å støtte en betydelig del av den nordiske utbyggingen av fornybar energi.

Vi er en spesialisert finansiell og strategisk rådgiver innen fornybar energi og infrastruktur. Vår erfaring med å integrere M&A, egenkapital, PPA (kraftkjøpsavtaler) og gjeldsprosesser, maksimerer verdi og avkastning fra investeringer inn i den globale energiomstillingen.