• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Forvalte og utvikle eiendom

Effektiv forvaltning er nøkkelen for å sikre langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

Forvalte og utvikle eiendommer

Bygninger er en viktig del av det urbane livet, og fungerer som et sentrum for både hjem- og arbeidslivetover hele verden. Effektiv forvaltning og utvikling av eiendom er nøkkelen for å skape attraktive omgivelser, få avkastning på investeringer og øke verdier.

Det bygde miljøet spiller også en viktig rolle i arbeidet med bærekraft. Reduksjon av energi-, vann- og materialforbruk bidrar i kampen mot klimaendringer og ressursknapphet, og er nødvendig på veien til et bærekraftig samfunn.

Investorer ser i økende grad på ESG og ikke-finansielle faktorer i sine analyser når de skal identifisere risiko og vekstmuligheter. Newsec tilbyr langsiktig og verdiskapende forvaltning som kan forbedre ditt arbeid med bærekraft og sikre fornøyde leietakere. Hos oss er din eiendomsinvestering i trygge hender.

Newsec har regionens største team av eiendomsspesialister, og dermed kan vi se på forvaltning i et bredere perspektiv – enten det gjelder kontorer, butikklokaler, industrieiendommer eller boliger. Sammen finner vi løsninger på dine spesifikke utfordringer og langsiktige mål.

Newsec tilbyr et bredt spekter av tjenester innen forvaltning av eiendomsporteføljer. Vi kan hjelpe deg med tekniske, kommersielle og økonomiske forvaltningstjenester, i tillegg til strategisk analyse og planlegging. Vi bruker velprøvde og strukturerte prosesser for å sikre effektiv og sikker forvaltning. Vår jobb er å gjøre ditt eierskap enklere og lønnsomt.

Se våre øvrige rådgivningstjenester.