• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Om karriere i Newsec

Bli en del av Newsec. Vær med å forandre eiendomsbransjen og bidra til energiomstilling.

Bli en del av Newsec. Vær med å forandre eiendomsbransjen og bidra til energiomstillingen.

Kom og bli en del av oss, og vær med å forandre eiendomsbransjen og bidra til energiomstillingen.

I Newsec er medarbeiderne drivkraften bak vår fremgang, og vår passion for colleagues and clients veileder oss i vårt arbeid. Ved å engasjere mennesker bygger vi sterke og varige relasjoner, noe som fører til fornøyde kunder.

For å oppnå dette må vi inspirere og gi våre medarbeidere mulighet til å vokse og nå sitt fulle potensial – både som individer og som team. Vi feirer våre prestasjoner sammen og verdsetter selvstendighet, initiativ og engasjement. Ved å strebe etter utvikling og å bidra til samfunnet, former vi en bærekraftig fremtid.

Vi omfavner morgendagens teknologier og holdninger, og vi skal spille en nøkkelrolle i energiomstillingen og digitaliseringen, og redusere karbonfotavtrykk fra det bygde miljøet. I Newsec samler vi bred kompetanse og erfaring for å kunne gi våre kunder den mest relevante rådgivningen. Som en voksende og ledende aktør på det nordeuropeiske markedet har vår størrelse, omfang og brede ekspertise en reell innflytelse i flere bransjer som er i rask endring.

Vinnerlaget vårt har oppnådd kontinuerlig vekst ved å forvente at hvert teammedlem skal være nysgjerrig, engasjert og villig til å dele kunnskap og inspirere sine kollegaer med sine egne unike perspektiv. Vi tror at dette vil være nøkkelen til å lykkes med å være en dynamisk og samarbeidsorientert arbeidsplass.
Vi søker deg som har et stort engasjement og et ønske om å bidra til videre utvikling.