• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Dette kan du jobbe med i Newsec

Dette kan du gjøre i Newsec

I Newsec jobber du sammen med dyktige og engasjerte kollegaer, som deler din ambisjon og innsatsvilje. Du blir en del av en gründerkultur som består av problemløsere, iniativtakere , iherdige ingeniører, innsiktsfulle økonomer, dyktige strateger og mange andre disipliner. Som en ledende kapitalforvalter og rådgiver innen eiendom og fornybar energi på tvers av de nordiske og baltiske landene, kan vi tilby deg muligheten til å være med på å utvikle eiendomsbransjen.

Arbeidsområder

Økonomisk forvaltning

Innen økonomisk forvaltning jobber økonomer med å sikre at våre kunders eiendomsporteføljer forvaltes effektivt og riktig.

Kommersiell forvaltning og utleie

Innen kommersiell forvaltning og utleie har vi ansvar for kundens eiendomsportefølje.

ESG og teknisk forvaltning

Fra forebyggende vedlikehold av eiendommene, oppfølging og optimalisering av energiforbruk, oppfølging av budsjett for eiendommen til kommunikasjon med leietaker.

Prosjektledelse

Vi er rådgivere for våre kunder i eiendomsutviklingsprosjekter og har et kommersielt og bærekraftig perspektiv på utvikling og optimalisering av våre klienters eiendommer.

Verdivurdering og strategisk analyse

Innen verdivurdering og strategisk analyse utfører vi eiendomsvurderinger og analyser for forskjellige situasjoner, som ved oppkjøp, årsregnskap eller finansiering.

Transaksjonsrådgivning

Newsec gir råd ved transaksjoner av forskjellige typer eiendom og fornybar energi til ulike kunder – fra kjøpere og selgere av enkelteiendommer til internasjonale pensjonsfond som arbeider med store porteføljer.

Investment Management/Kapitalforvaltning

Vårt team innen investment management er en lokal partner for nasjonale og internasjonale investorer.

Corporate real estate

Innen næringseiendom hjelper vi kommersielle leietakere med ulike rådgivningstjenester og leietakerrepresentasjon.

Digital transformasjon av bygninger

Newsec bistår med digital transformasjon av kundens organisasjon. Vi samarbeider med kunden om å implementere digitale verktøy for eiendommene og tilbyr skreddersydde løsninger som muliggjør tilkoblede og digitale bygg.

Dataanalyse og innovasjon

Vi kombinerer mennesker og teknologi for å levere moderne digitale løsninger som møter kundens og virksomhetens behov. Det gjør Newsec til en ledende aktør innen digitalisering av eiendomsbransjen.

Forretningsutvikling

I Newsec innebærer forretningsutvikling å jobbe med kartlegging av markedet, prosjektbegrunnelser, fusjoner og oppkjøp (M&A), i tillegg til endringsledelse på enten felles nivå, lokale markeder eller innenfor et spesifikt forretningsområde.

Støttefunksjoner

Innen alle markeder og forretningsområder har Newsec medarbeidere med spesialkompetanse som støtter og tilrettelegger for resten av vår virksomhet.