• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Transforming real estate, and beyond.

Newsec tar utgangspunkt i et bredt spekter av perspektiver for å skape verdier for eiere og investorer innen eiendom og fornybar energi i Nord-Europa. Vårt mål er å ha en positiv innvirkning på samfunnene vi opererer i.

Hva vi gjør og hvilken påvirkning vi har

Newsec er ekspert på eiendom og energiomstilling. Vi har over 2700 spesialister i syv markeder i Norden og Baltikum, og tilbyr råd innen alt fra spørsmål om investeringer, forvaltning, og verdiskaping til mange ulike typer kunder.

Vi er stolte av å være en rådgiver og partner som ligger i forkant av bransjene vi opererer i. Vi hjelper kundene våre med å ikke bare optimalisere investeringene sine, men også øke digitaliseringshastigheten, jobbe med å redusere deres miljøpåvirkning og ha en positiv påvirkning på lokalsamfunnene. Les mer om våre tjenester.

Vår påvirkning

Gitt at det bygde miljøet står for nesten 40 % av de globale CO2-utslippene og utgjør kjernen i bymiljøer over hele verden, at eiendom står for omtrent 60 % av globale eiendeler, at vind- og solenergi er de raskest voksende kildene til elektrisitet og at mennesker tilbringer omtrent 90 % av tiden i bygninger, har Newsec muligheten til å gjøre en innvirkning som få andre.

Bli med å forandre eiendomsbransjen og mye mer.