• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Transforming real estate, and beyond.

Newsec tar utgangspunkt i et bredt spekter av perspektiver for å skape verdier for eiere og investorer innen eiendom og fornybar energi i Nord-Europa. Vårt mål er å ha en positiv innvirkning på samfunnene vi opererer i.

Les mer om våre tjenester

Hva vi gjør og hvilken påvirkning vi har

Newsec er ekspert på eiendom og energiomstilling. Vi har over 2700 spesialister i syv markeder i Norden og Baltikum, og tilbyr råd innen alt fra spørsmål om investeringer, forvaltning, og verdiskaping til mange ulike typer kunder.

Vi er stolte av å være en rådgiver og partner som ligger i forkant av bransjene vi opererer i. Vi hjelper kundene våre med å ikke bare optimalisere investeringene sine, men også øke digitaliseringshastigheten, jobbe med å redusere deres miljøpåvirkning og ha en positiv påvirkning på lokalsamfunnene. Les mer om våre tjenester.

Vår påvirkning

Gitt at det bygde miljøet står for nesten 40 % av de globale CO2-utslippene og utgjør kjernen i bymiljøer over hele verden, at eiendom står for omtrent 60 % av globale eiendeler, at vind- og solenergi er de raskest voksende kildene til elektrisitet og at mennesker tilbringer omtrent 90 % av tiden i bygninger, har Newsec muligheten til å gjøre en innvirkning som få andre.

Bli med å forandre eiendomsbransjen og mye mer.