• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Etiske retningslinjer

Handlingene våre gjenspeiler hvem vi er. De former vår identitet. Derfor er det av største betydning hvordan vi opptrer som bedrift, team og ansatte.

Newsecs etiske retningslinjer veileder oss i spørsmål om hva som er akseptabel oppførsel. Det angir hva selskapet vårt står for, og hva vi ikke aksepterer.

Vår virksomhet er basert på tillit – våre kunder må kunne stole på Newsec. Vi må være pålitelige, etiske og transparente for å oppnå langsiktig suksess. Det øker trivselen til våre medarbeidere og driver hele bransjen fremover.

Våre etiske retningslinjer utgjør det etiske rammeverket for hvordan vi skal handle og hvordan vi ønsker å være. Jeg forventer at alle som jobber under varemerket Newsec følger retningslinjene, og at våre kunder og andre interessenter skal ha kjennskap til dette.

Petra Scharin

Acting CEO

Les våre etiske retningslinjer:

Newsec Code of Conduct (NO)

Newsec Code of Conduct (ENG)