• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Åpenhetsloven

I Newsec jobber vi aktivt for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Her kan du lese vår offentlige redegjørelse etter åpenhetsloven.

Newsec i Norge består av to juridiske enheter; Newsec Property Asset Management AS (her: Newsec PAM AS) og Newsec AS. Felles for vår virksomhet i Norge er at vi stiller strenge krav til vår egen virksomhet og til våre leverandører. Vårt kvalitetsstyringssystem består blant annet av våre etiske retningslinjer, som oppstiller en forpliktelse om at vi i vår virksomhet skal sikre respekt for, og fremme grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

I Newsec stiller vi tilsvarende forventninger til etisk forretningsvirksomhet til våre leverandører. Krav og forventninger blir formidlet til alle våre leverandører i form av etiske retningslinjer og leverandørkrav som skal vedtas av alle leverandører ved avtaleinngåelse.

Vi oppfordrer alle ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og kunder til å rapportere ethvert brudd på internasjonal og nasjonal lovgivning, samt enhver mistanke om uredelig eller uetisk oppførsel.

Våre aktsomhetsvurderinger

Ønsker du å vite mer om vårt arbeid med åpenhetsloven?
For mer informasjon om hvordan Newsec jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til