• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Vår visjon, idealer og varemerke

Vår visjon, idealer og varemerke

Visjon (og misjon) - Transforming real estate, and beyond

Hva betyr "Transforming Real Estate, and beyond"? I Newsec leter vi alltid etter unike og nye perspektiver for å få et mer helhetlig bilde. Det hever kvaliteten på ideene vi deler med hverandre, med kundene våre og med samfunnet for øvrig.
Vår driver virksomhet innen eiendom og energiinfrastruktur – to sammenknyttede områder som har stor innvirkning på mange av dagens globale utfordringer.
Eiendom er verdens mest verdifulle aktivaklasse og en viktig faktor for menneskers velvære og produktivitet, samt byers og lokalsamfunns evne til å fungere. Det er også en viktig del av reisen mot en mer bærekraftig og energieffektiv fremtid.
Newsecs rolle er å hjelpe kunder og deres interessenter med å endre og sikre virksomheten deres for fremtiden. Det betyr at vi ser på bygningsmiljø og nærområder for å finne relevante perspektiver på energi, infrastruktur, logistikk, digitalisering og mye mer. Vi innser at områdene som er viktige for våre kunders virksomhet er viktige for verden.
Newsec har sin opprinnelse i Nord-Europa, men er global/paneuropeisk i omfang. Vårt tjenestetilbud spenner fra eiendomsforvaltning til rådgivningstjenester innen eiendom og energiinfrastruktur til kapitalforvaltning/investeringsforvaltning.


«Transforming real estate, and beyond» er vår visjon og betyr:

Engaging people, som handler om å få frem det beste i hverandre for å utvikle, vokse og levere resultater i absolutt toppklasse.
Embracing tomorrow, som handler om vår fremtidsrettede strategi for å lede og drive fremtidens problemstillinger innen teknologi, klima, energi, trivelige miljøer og mye mer.
Expanding knowledge, som handler om å pleie og utvide vår kompetanse, samtidig som vi sjenerøst deler og utveksler ideer med samarbeidspartnere og kollegaer.

Vår visjon er vårt mål og noe vi streber etter, samtidig som det er vår misjon på en reise som allerede er i gang.