• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Utleie av lokaler og areal

Utleie av arealer frigjør verdier og sparer ressurser.

Utleie av lokaler og areal

I et samfunnsperspektiv er effektiv bruk av eiendommer et viktig ledd i bærekraftskjeden. Å optimalisere bruken sparer ressurser og reduserer behovet for nye bygg.

Nøkkelen til vellykket eiendomseierskap er å finne de riktige leietakerne – uansett økonomisk klima.

På samme måte er det å finne det rette arealet en av de viktigste aspektene for inntjening og lønnsomhet for mange virksomheter, uansett om det gjelder kontor, detaljhandel eller logistikk.

Newsec kan hjelpe deg som ønsker å fylle ledige lokaler og finne de ideelle leietakerne, eller har behov for å analysere en eiendoms utsikter og markedspotensial.

Hvis du ønsker å leie det optimale arealet for din virksomhet, kan vårt brede nettverk innen eiendom i Nord-Europa knytte deg til praktisk talt alle eiendomsaktører på markedet.

Se våre ledige lokaler her.

Kontakt

Utleie hos Newsec

Ole Magne Silnes

Head of Leasing

+47 982 18 790ole.magne.silnes@newsec.no
Henrik Gundersen

Advisor Leasing

+47 922 44 045henrik.gundersen@newsec.no