• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Whistleblowing at Newsec

I Newsec jobber vi dedikert med å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i overensstemmelse med lover og regler. Eventuelle uregelmessigheter og uønskede hendelser bør rapporteres og undersøkes så tidlig som mulig. Uregelmessigheter skal rapporteres til ledere, og i tilfelller hvor dette ikke er mulig, har vi et varslingssystem. Alle rapporter mottas og håndteres av 2Secure som er en ekstern aktør.

Slik varsler du

Varsling kan skje skriftlig via 2Secure eller muntlig på telefon +46 (0)771 779977.

Du kan varsle anonymt uansett varslingsmetode. Dersom du ønsker å rapportere via et personlig møte, kan dette også registreres på nettsidene til 2Secure. Personlig møte avholdes etter avtale – enten med en representant fra Newsec eller med vår eksterne varslingsaktør.

Når du varsler via hjemmesiden, skal du bruke følgende kode: nse058

Registrerte varsler håndteres av erfarne saksbehandlere hos 2Secure, som vil være i kontakt med Newsec. Deretter vurderer Newsec varselet og beslutter hvilke tiltak som skal igangsettes.

Les vår Whistleblowing policy og personvernerklæring.