• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Investere i fornybar energi og eiendom

Investere i fornybar energi og eiendom

Overgang til fornybare energikilder spiller en viktig rolle i å håndtere globale klimaendringer. Norden og Baltikum tilbyr et av verdens mest dynamiske markeder for fornybar energi, fri for subsidieavhengighet. Regionen er en hovedeksportør av ren energi til fossilavhengige naboland, samtidig som den ligger i forkant når det gjelder elektrifisering av nøkkelnæringer.

Newsec har en lang merittliste innen energiomstilling, på tvers av flere fornybare teknologier som vindkraft på land og til havs, solenergi, vannkraft, biodrivstoff og markedet for nettbasert lagring. Newsec har vært rådgiver ved omtrent en tredjedel av all installert vindkraftkapasitet i Norden siden 2007.

Ved å gi strategisk rådgivning til et bredt spekter av aktører på både kjøps- og salgssiden av markedet, har vår ekspertise kommet til god nytte i betydelige deler av utbyggingen av fornybar energi i Nord-Europa.

Vi gir strategisk rådgivning basert på sterk M&A, prosjektfinansiering og ekspertise på energimarkedet til utviklere, uavhengige kraftprodusenter, store energiselskaper og energiforbrukere, industriselskaper, investeringsfond og direkte institusjonelle investorer. Derfor har vi fortsatt en betydelig innvirkning på transformasjonen av et dynamisk og stadig utviklende landskap.

Get the latest insights right in your inbox

Sign up to get updates and relevant insights from Newsec. We won't be in touch more often than necessary.