• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Newsec – kort oppsummert

Newsec - kort oppsummert

Selskapet ble grunnlagt i 1994 og har i dag cirka 2700 ansatte med tilstedeværelse i syv nordiske og baltiske land. Takket være stort forretningsvolum og lokal tilstedeværelse kombinert med en dyp forståelse av en rekke virksomheter og tjenester i eiendomssektoren, har Newsec en unik ekspertise på markedet for eiendom og fornybare aktiva i Nord-Europa.


Newsec er et aksjeselskap eid av Stronghold Invest. Hovedkontoret til Newsec og holdingselskapet ligger i Stockholm. Stronghold Invest er et ledende investeringsselskap innen eiendom i Nord-Europa, og har en strategi om å investere i lønnsomme, innovative og voksende selskaper i eiendomsbransjen. Gjennom Stronghold Invest har Newsec tilgang til et omfattende nettverk av virksomheter og ekspertise innen eiendomssektoren, samt et sterkt finansielt fundament.