• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Verdivurdering

Nord-Europas største verdivurderer

Newsec er Nord-Europas ledende eiendomsrådgiver med både NTF-, REV-, og RICS-sertifisering. Med ca. 4 000 årlige kontantstrømsvurderinger og 400 prosjektvurderinger til en samlet verdi på ca. NOK 650 milliarder, er Newsec Advisory Norges største uavhengige verdsetter. Vi har opparbeidet oss en bred erfaring innen alle eiendomssegmenter, med alt fra ubebygde tomter til ferdig utviklede bygg lokalisert over hele Norge. 

Vi vektlegger å ha et team av medarbeidere med høy eiendomsfaglig kompetanse og finansiell kunnskap knyttet til eiendomstransaksjoner, slik at vi kan gi våre kunder en best mulig service. Dette har ført til at Newsecs rådgivningsteam de siste årene har økt sin markedsandel betydelig og er landets største aktør innen verdivurdering. Kvalitet er et hovedfokus under Newsecs verdivurderinger, hvor verdsettelsene tilfredsstiller krav fra banker, finansinstitusjoner og regnskapsstandarder.

Newsec har vunnet anbud om verdivurdering for Storebrand, Statsbygg, Bane NOR Eiendom, Entra ASA, Oslo kommune med flere. Våre kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, banker og privatpersoner i Norge og utlandet. Newsecs verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater.

Autorisasjon

Newsec kan tilby REV- og RICS-sertifiserte verdsettere. Newsec er videre et medlem av Norges Takseringsforbund og har et tett samarbeid med Norges Næringsakademi.

Kontakt oss

Martin Nyberg
Head of Valuation, Newsec Advisory in Norway/Partner
mn@newsec.no
+47 951 01 303