• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Norges største verdivurderer av næringseiendom

Med over 4000 årlige kontantstrømsvurderinger og prosjektvurderinger til en samlet verdi på ca. NOK 650 milliarder, er Newsec sin avdeling for verdivurdering Norges største uavhengige verdsetter av eiendom.

28. APRIL 2022

 ▪ 3 Min lesetid

Del

- Det er veldig viktig for oss å gi reelle og objektive vurderinger til våre kunder. Kvaliteten av våre verdsettelser er grunnen til at flere av våre kunder følger oss år etter år, forteller Martin Nyberg fra Newsec verdivurdering.

Bildet over viser et kartutsnitt fra Newsec Maps med bilde av eiendom Newsec har verdsatt i Oslo Sentrum. Med så mange verdsettelser behøver ikke Newsec å lure på hva som er markedsleien innenfor et område.

Også Nord-Europas største verdivurderer

Newsec er ikke bare Norges største verdivurderer, men også Nord-Europas største verdivurderer! Med en sterk markedsposisjon i det nordiske eiendomsmarkedet, har vi også tilgang til innsikt og data på tvers av de ulike landene. Vår tilgang på data og referansepunkter gjør at våre verdivurderinger til enhver tid er basert på mer informasjon enn noen annen aktør i markedet.

Newsec verdivurderer hovedsakelig næringseiendom, men verdsetter også flere større eiendoms- og boligprosjekter. Verdsettelsene tilfredsstiller krav fra banker og finansinstitusjoner, og følger verdsettelsesstandarder nasjonalt og internasjonalt. Newsec sine verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater. Noen av våre større kunder inkluderer blant annet Olav Thon Gruppen, Storebrand, KLP, Statsbygg, Bane Nor Eiendom, Entra ASA med flere.

Rapportering med egentilpasning

Allsidighet og tilpasningsdyktighet er viktig. Newsecs kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, og banker. Selv om kundene har det til felles at de finansierer, eier og utvikler næringseiendom og større eiendomsprosjekter, er det også stor variasjon blant dem.

- En stor kunde hos oss er ikke nødvendigvis den kunden som har størst antall transaksjoner eller leieinntekter, men den med størst antall verdivurderinger, og vi har en fin blanding av kunder fra både offentlig og privat sektor, forteller Martin Nyberg.

Rapporteringsintervaller tilpasses kundens behov. De vanligste rapporteringsintervallene kan være kvartalsvis, halvårlig eller årlig. I noen spesielle tilfeller gjør Newsec også månedlige verdivurderinger.

- Eksempelvis kan et større eiendomsfond med store aksjonærgrupper kanskje ha behov for hyppigere rapportering internt til aksjonærene. Da tilpasser vi selvfølgelig våre verdivurderinger til dette, sier Nyberg.

- Vi har flere store kunder som har svært mange eiendommer og som ønsker å se endringer over tid. Dette er gjerne kunder som eier og forvalter porteføljer med et langsiktig perspektiv, fortsetter Nyberg.

Les mer om verdivurdering.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.