Teknisk forvaltning

Riktig nivå og standard

Vi sørger for at din eiendom har riktig teknisk standard, og at lover og regler overholdes. Med strukturerte vedlikeholdsplaner ivaretar vi drift og vedlikehold av eiendommen til en forutsigbar kostnad. Du kan være trygg på at eiendommen til enhver tid er i god stand.

Innen teknisk forvaltning kan vi hjelpe deg med å:

  • anskaffe driftstjenester gjennom kostnadseffektive serviceavtaler
  • analysere energiforbruket av eiendommen
  • identifisere og implementere energibesparende tiltak
  • overvåke lover og regler som kan påvirke ditt ansvar som eier av eiendommen
  • utføre kontroller
  • følge opp avvik
  • Riktig standard Vi sikrer at dine bygninger holder riktig teknisk standard
  • Etterlevelse Med Newsec som samarbeidspartner kan du være sikker på at dine bygninger overholder alle lover og forskrifter
  • Koordinering Vi kan hjelpe deg med å finne og koordinere dyktige spesialister og underleverandører

Spørsmål om Property Asset Management?

Rune Mikaelsen Forvaltningsdirektør tekniske fag +47 982 47 999