Teknisk tegning og arealberegning

Trenger du bistand med teknisk tegning og arealberegning? Våre dyktige tekniske tegnere kan hjelpe deg med å få på plass tegninger som dokumenterer nødvendig informasjon om din eiendom.

Arealberegning

For at du skal få en riktig og rettferdig fordeling av arealer og felleskostnader, må du ha kontroll på arealberegningen. Dette kan være av stor økonomisk betydning for både gårdeier og leietaker. En arealberegning viser leiearealet som hver enkelt leietaker i eiendommen disponerer, og hvordan fellesarealene fordeles på den faktiske bruken. Vår erfaring er at en korrekt arealberegning i de fleste tilfeller gir høyere leieareal, noe som igjen kan gi høyere leieinntekt og salgsverdi for eiendommen.

Våre tekniske tegnere bistår deg med arealberegning med tilhørende arealtegninger. Det gir deg full oversikt over

  • totalareal
  • leieforhold
  • fellesareal
  • fellesarealpåslag

Lovpålagte tegninger

Lovpålagte tegninger sikrer trygghet for alle som bruker bygget. Vi bistår deg med

  • rømningsplaner
  • orienteringsplaner

Planene er utarbeidet i tråd med brannsentralens oppsett som også brukes av brannvesenet ved utrykning.

Branntekniske tegninger

Det kan være en krevende jobb å sørge for at branndokumentasjonen er oppdatert og i henhold til regelverket. Når et bygg endres, må også de branntekniske tegningene oppdateres. Det finnes flere typer branntekniske tegninger. Vi kan bistå deg med alle sammen! Les mer om branntekniske tegninger.

Digitalt tegningsgrunnlag

Mangler bygget ditt digitalt tegningsgrunnlag? Vi utarbeider digitale tegningsfiler som kan brukes videre i forvaltningen. Newsec kan også bistå deg med 3D-modellering av hele eller deler av bygget. Dette er en type visualisering som blir mer og mer etterspurt fordi den gir full tilgang til snitt-, fasade-, perspektiv- og detaljetegninger. I arbeidet med dette bruker vi AutoCAD (2D) eller Revit (3D).

Leietakertilpasninger

Vi bistår deg med leietakertilpasninger ut fra en behovsanalyse.

Parkeringsoversikt

Ved utleie av parkeringsplasser skal det skrives egne leiekontrakter, og dette skal holdes utenfor byggets arealberegning. Parkeringsoversikt er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og det kan vi selvfølgelig hjelpe deg med.

Dersom grunnlaget for å utarbeide tegninger er mangelfullt, tar vi en befaring for å sikre at du får den dokumentasjonen du trenger.

  • Nødvendig dokumentasjon Vi bistår deg slik at du får på plass nødvendig og lovpålagt dokumentasjon.
  • Oppdaterte tegninger Et bygg er i stadig endring. Vi hjelper deg slik at tegningene stemmer med dagens forhold.
  • Kontroll på arealene Å beregne areal for næringseiendom kan være en krevende oppgave. Vi hjelper deg å få dette riktig!

Spørsmål om teknisk tegning?

Portrett av Lotte Larsson Busch
Lotte Larsson Busch Fagansvarlig teknisk tegning +47 454 86 044
Kommersiell forvaltning Les mer
Strategisk analyse Les mer
Teknisk forvaltning Les mer
Driftstjenester Les mer