• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Prosjektadministrasjon

Vi hjelper deg å administrere ditt neste byggeprosjekt.

Prosjektadministrasjon

Litt om prosjektadministrasjon

Å håndtere alle oppgavene ved bygge- og anleggsprosjekter er en stor oppgave. I tillegg til planleggingen, prosjekteringen og selve anleggsarbeidet kommer alt det administrative. Det handler om FDV-dokumentasjon, HMS-ansvar, koordinering av ulike aktører, planlegging av videre fremdrift, håndtering av uforutsette hendelser etc. Dersom du ønsker bistand med noen av disse oppgavene kan vi hjelpe deg.

Vi bistår på både store og små byggeprosjekter og med vår tverrfaglige bakgrunn innen brann, bygg og HMS/SHA er vi godt egnet til å bistå på flere områder. Du frigør tid til å fokusere på andre oppgaver i prosjektet mens vi tar oss av administrative oppgaver.

Våre ingeniører kan fylle flere roller og utføre mange av de administrative oppgavene ved ditt neste byggeprosjekt. Kontakt oss for mer informasjon.

Hva kan vi levere?

Det er mange elementer som kan inngå i prosjektadministrasjon og hva vi utfører varierer i fra prosjekt til prosjekt. Kontakt oss så kan vi snakke nærmere om hvilke oppgaver du kunne tenke deg å få hjelp til å utføre.

Her er imidlertid noen av oppgavene som vi jobber med regelmessig:

  • Fungere som prosjektingeniør og bindeledd mellom ulike funksjoner i prosjektet
  • Kontrollingeniør med fokus på kontroll og kvalitetssikring av underlag for byggingen
  • HMS/SHA-ansvarlig med ansvar for det overordnede SHA-arbeidet
  • KS-ansvarlig med ansvar for den overordnede kvaliteten på dokumentasjon av prosjektering og utførelse
  • Utføre revisjoner, utarbeide risikovurderinger og kontrollplaner
  • Fremdriftsplanlegger

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg.