• Våre tjenester
 • Insights
 • Karriere
 • Media og nyheter
 • Om oss

Plan- og byggesak

Plan- og byggesak

Hos oss finner du rådgivere med spisskompetanse innen plan- og byggesak, og vi kan bistå deg slik at gjennomføringen av prosessene blir så smidig som mulig.

Plansak

Våre rådgivere har lang erfaring fra både offentlig og privat side av planprosessen. Dermed har vi god kontroll på lovgivningens muligheter og begrensninger – og de ulike aktørene som er involvert i planprosessen. Vi sikrer at prosessen blir gjennomført i samsvar med gjeldende myndighetskrav på en effektiv og god måte. Arbeidet kan vi utføre i tett samarbeid med arkitekt. Vi benytter verktøy som gir deg kontinuerlig rapportering om status og fremdrift i plansaken.

Dette kan vi bistå med

 • Forslagsstillers plankonsulent
 • Planfaglig rådgiver
 • Objektidentifisering
 • Mulighetsstudier
 • Utviklingsvurderinger
 • Konseskvensutredninger
 • Arkitektfaglige tjenester

Byggesak

Trenger du hjelp med byggesaksprosessen? Med vår spesialkompetanse bistår vi deg gjennom alle steg i prosessen. Vi har god kjennskap til bestemmelsene i teknisk forskrift, og sikrer at byggesaksprosessen gjennomføres i tråd med myndighetenes krav. Vi jobber tett sammen med arkitekter og øvrige ansvarlige foretak.

Dette kan vi bistå med

 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende
 • Ansvarlig kontrollerende
 • Klagesaker
 • Naborådgivning
 • Tilsynsaker
 • Matrikkelsaker
 • Ekspropriasjonssaker

SHA

SHA (helse, miljø og sikkerhet) er forankret i byggherreforskriften som beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsarbeid. SHA-planen er unik for hvert enkelt prosjekt, og omfatter alle som utfører arbeid i prosjektet. Vi kan bistå med:

 • SHA-koordinering i prosjekteringsfasen
 • SHA-koordinering i utførelsesfasen

Ønsker du å vite mer?

Våre tjenester innen plan- og byggesak leveres av Helhetskontroll som er deleid av Newsec.

Les mer om tjenester innen plan- og byggesak.

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg.