• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

ESG-rådgivning

Vi bistår med rådgivning innen ESG

ESG er forkortelsen for «Environmental», «Social», og «Governance» og har de siste årene fått et sterkt fotfeste i eiendomsbransjen. Vår ESG-avdeling tilbyr energi- og miljørådgivningstjenester innen drift og transaksjon.

Om ESG rådgivning

Eiendomsbransjen står for hele 40% av klimagassutslippene i EU, og tiltak i denne sektoren er derfor avgjørende for å nå FNs ambisiøse klimamål for 2050. De annonserte kommende kravene innen bærekraftsrapportering har resultert i stor etterspørsel etter ESG rådgivning, som forventes å øke ytterligere i årene som kommer.

Det ligger helt klart et konkurransefortrinn i ESG, og det kan bli kostbart å ikke følge utviklingen. Vi anbefaler derfor å være proaktiv og i forkant av lovgivningen. Våre ESG rådgivere kan bistå i denne prosessen gjennom tjenester som er forankret i kommende EU og myndighets-krav; inkludert energi- og miljørapportering, EU taksonomi screening, environmental due diligence, og veikart mot netto nullutslipp (energimerke A).

Rådgivningen gjøres på grunnlag av data hentet fra energiopfølgingssystem, befaring, forhåndsutsendt spørsmålsliste og tilgjengelige offentlige kilder. Vår tilnærming til ESG-rådgivning hjelper din virksomhet med å bevege seg mot en mer bærekraftig fremtid, samtidig som den oppnår konkurransedyktige fordeler.

Hva kan vi bistå med?

  • Energi- og miljørapportering (energi, vann, avfall og CO2 utslipp)
  • Environmental due diligence rapport
  • EU taksonomi screening inkludert vurdering av klimarisiko
  • Veikart mot netto nullutslipp, med tiltak og tilhørende kostnader

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg.