• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

BREEAM In-Use

Newsec har sertifiserte BREEAM In-Use-revisorer, og kan gjennomføre alle stegene i prosessen frem til en BREEAM In-Use-sertifisering.

Om BREEAM In-Use

Med stadig strengere miljøkrav for eiendommer, både fra investorer og leietakere, er det viktig å kunne dokumentere de gode kvalitetene til en eiendom.

BREEAM In-Use er en internasjonal sertifisering som beskriver status på et eksisterende bygg for flere faktorer som energi, inneklima, vann, miljø, transport, osv. Dette er en av de vanligste sertifiseringsordningene i Norge, og kvalifiserer også som energi- og miljøoppfølgingssystem. Et sertifisert bygg får både et sertifikat og en poengscore som kan brukes for å sammenlignes med andre bygg.

En sertifisering gir også en god oversikt over bygget, slik at man kan gjøre lønnsomme forbedringer av driften, eller gjennomføre tiltak som gir et mer miljøvennlig bygg eller øker leietakernes trivsel. Det er også et godt utgangspunkt for å sette mål for videre forbedringer.

Hva kan vi bistå med?

  • Pre-analyse for å vurdere mulig score
  • Sertifisering med godkjent revisor
  • Innhenting av dokumentasjon
  • Produksjon av manglende dokumentasjon
  • Rådgivning for å heve nivået på eksisterende score og for videre arbeid med energi- og miljøledelse

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.

Kontakt oss

Anja Myreng Skaran
Avdelingsleder energi- og miljørådgiver
anja.skaran@newsec.no
+47 958 48 707