Om oss


Newsec er Nord Europas ledende rådgiver innen næringseiendom med ca 2000 medarbeidere. Vi har 32 kontor i 7 land, og en omsetning på ca. NOK 900 millioner. Årlig signeres leiekontrakter på rundt 760.000 m2, det gjennomføres transaksjoner på over 30 milliarder NOK, utføres verdivurderinger av næringseien­dom for over NOK 1600 milliarder og ca. NOK 370 milliarder til forvaltning.

Newsec i Norge har 300 ansatte i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø + 12 lokalkontorer. Vår virksomhet i Norge dekker Transaksjoner, Utleie, Verdivurdering, Asset Management og Teknisk Forvaltning. I Norge er Newsec representert i Alta, Bergen, Bodø, Lysaker, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Gjennom vårt nettverk i Norden og vårt eksklusive samarbeid med BNP Paribas Real Estate kan vi bistå alle kunders behov i Norden og Europa.

Newsec Norge er en del av det svenske Stronghold-konsernet og består av Newsec AS og Newsec Basale AS. Newsec i Norge hadde i 2016 en omsetning på over NOK 400 millioner.

Newsec har gjennom over 45 års virksomhet i det norske eiendomsmarkedet dokumentert en betydelig gjennomføringsevne i alle typer eiendomstransaksjoner, både ved salg, kjøp og utleie. Våre oppdragsgivere omfatter et bredt spekter av aktører innenfor næringseiendom, både privat og offentlig virksomhet. I 2016 gjennomførte Newsec 25 eiendomstransaksjoner til en verdi over NOK 3 000 millioner og formidlet 148 leiekontrakter med et volum tilsvarende ca. 75 000 m2.

Newsec er i dag Norges største verdivurderer av næringseien­dom med de fleste av de større markedsaktørene som kunder. Medarbeidere med høy kompetanse, analysekapasitet, lokal markedskunnskap, nære kunderelasjoner og ikke minst grunnleggende tillit skal prege vår virksomhet. I 2016 utførte Newsec verdivurderinger med en samlet eiendomsverdi på over 500 milliarder.

Som en av de ledende aktører i Norden bistår vi våre oppdragsgivere der vi kan demonstrere vår kompetanse og plassering­sevne. Vi vektlegger å ha et team av medarbeidere med høy eiendomsfaglig kompetanse og kunnskap om finansielle og tekniske forhold knyttet til eiendom for å gi våre kunder en best mulig service. Verdien av våre tjenester oppnås først og fremst gjennom lokal markedskunnskap, evnen til å finne løsninger, kontaktflate, gjennomføring av transaksjonene, fokus på verdiskapning og forutsigbare kostnader.

Newsec tar ikke part i eiendomstransaksjonene og klargjør et mandat før oppdrag igangsettes. Integritet og tillit er grunnleggende i vår interaksjon med oppdragsgivere og ved håndtering av bl.a. budprosesser. I utførelsen av våre oppdrag vektlegges konfidensialitet og prosedyrer som både gir kvalitet og tilfredsstiller offentlige lover og regler.

Newsec har en eksklusiv samarbeidsavtale med BNP Paribas Real Estate, en ledende internasjonal næringsmegler med 150 kontorer i 30 land. Samarbeidet innebærer gode muligheter for markedsføring av prosjekter over lande­grensene og dedikert tilnærming mot utvalgte aktører som ønsker å investere i Norge.

LÆR Å KJENNE NEWSEC PÅ 60 SEKUNDER