Kontakt oss


Transaksjon
Utleie
Forvaltning
Rådgivning/Verdivurdering

Newsec AS

Filipstad Brygge 1, 5. etasje
Postboks 1800 Vika
0123 Oslo, Norway
Telefon:+47 23 00 31 00
Faks: +47 23 00 31 01
post@newsec.no

AVD. BERGEN
Domkirkegaten 7
5017 Bergen

Fredrik Mohn
Telefon: +47 913 96 243
Mail: Fredrik.mohn@newsec.no

Øyvind Engan
Telefon: +47 488 88 488
Mail: oyvind.engan@newsec.no

 

Newsec AS

Filipstad Brygge 1, 5. etasje 
Postboks 1800 Vika 
0123 Oslo, Norway 
Telefon:+47 23 00 31 00 
Faks: +47 23 00 31 01 
post@newsec.no

AVD. BERGEN
Domkirkegaten 7
5017 Bergen

Fredrik Mohn
Telefon: +47 913 96 243
Mail: Fredrik.mohn@newsec.no

Øyvind Engan
Telefon: +47 488 88 488
Mail: oyvind.engan@newsec.no

NEWSEC BASALE AS

Ring vårt Servicesenter på telefon 06760, og dine ønsker og behov formidles til riktig person.

Vårt Servicesenter har åpent hver dag mandag til fredag mellom kl. 0800 og kl. 1600.

Ved akutte problemer kan du også ringe vårt Servicesenter utenom normal åpningstid og du vil bli viderekoblet til vaktsentralen for bistand. Hvis det er saker som ikke er akutte, ser vi gjerne at dette meldes via 06760@newsec.no eller kontaktskjema.

Bruk av kontaktskjema vil forenkle registrering og oppfølging for oss.

https://basale.no/kontaktskjema/

Newsec Basale AS - hovedkontor
Beddingen 10
7042 Trondheim

Postboks 5666 Torgarden
7484 Trondheim

Newsec AS

Filipstad Brygge 1, 5. etasje
Postboks 1800 Vika
0123 Oslo, Norway
Telefon:+47 23 00 31 00
Faks: +47 23 00 31 01
post@newsec.no

AVD. BERGEN
Domkirkegaten 7
5017 Bergen

Fredrik Mohn
Telefon: +47 913 96 243
Mail: Fredrik.mohn@newsec.no

Øyvind Engan
Telefon: +47 488 88 488
Mail: oyvind.engan@newsec.no