• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Newsec Property Outlook - Vår 2023

I denne utgaven av Newsec Property Outlook har Newsec analysert uttalelser om det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet som har dukket opp i kjølvannet av at den makroøkonomiske situasjonen har endret seg. Newsec har siden evaluert om disse påstandene er sanne eller usanne.

Fra rapporten

I den siste utgaven av Newsec Property Outlook har Newsec sett nærmere på påstander om det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet som har dukket opp i kjølvannet av den siste tids noe utfordrende makroøkonomisk bakteppe. Rapporten analyserer om disse påstandene holder vann.

I rapporten gir Newsec råd om hvordan man skal navigere den nye hverdagen, hva man bør være oppmerksom på og hva framtiden vil bringe.

Hovedfunn

Påstand 1 & 2 «Buy low sell high» og «cash is king»: Markedsforholdene har endret seg og kontantbeholdning er igjen viktig og gir fordel for kapitalsterke aktører. Institusjonelle investorer har økt sin aktivitet og er nå overrepresentert i markedet. Dette er typisk for nedgangstider og kunne observeres både under finanskrisen og de siste månedene av 2022. Aktører med høy gjeldsbelastning tvinges over til salgssiden og forventes være netto selgere gjennom 2023. Samtidig er flere investorer avventende i håp om å fange en fallende kniv. Dermed kan de gå glipp av mange muligheter grunnet sin «vent-å-se»-holdning.

Påstand 3 «Non-nordic investors to save the day»: Ikke-nordiske investorer har siden finanskrisen utgjort en mindre andel av transaksjonsvolumet, har ikke økt det siste tiåret og deres aktivitet kan til en viss grad sees på som ubetydelig. Videre har ikke-nordiske investorers aktivitet falt kraftigere i nedgangstider (finanskrisen og Covid-19 pandemien) sammenliknet med aktiviteten til internordiske investorer.

Påstand 4 «The residential asset class has become unattractive»: Til tross for et noe utfordrende år for boligsegmentet med skiftende markobilde og ugunstige reguleringer, er fortsatt de underforliggende driverne for segmentet sterkt til stede. Bolig er attraktivt grunnet sterk etterspørsel fra en sterkt voksende befolkning, det er mangel på boliger og nybyggsaktivteten tar ikke unna for denne etterspørselen. Grunnet nedgangen vil det trolig tilbys flere feilprisede muligheter på markedet de kommende årene.

Påstand 5 «Public properties with short leases also carry low risk»: Newsec har undersøkt muligheten for å forlenge en leieavtale med en offentlig leietaker. Analysen viser at tilbøyelighetene for forlengelse blant offentlig aktører er mye høyere sammenliknet med blant annet andre kontorleietakere.

Newsec Property Outlook er en kostnadsfri rapport som siden 2001 har blitt publisert to ganger i året. Rapporten beskriver og gir prognoser for eiendomsmarkedet i Nord-Europa, med fokus på de nordiske og baltiske landene. Rapporten har blitt et nyttig verktøy for investorer, eiendomsbesittere og leietakere.

Detaljer

Publiseringsdato

230301

Språk

English

Tags

Siste rapporter

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.