• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Newsec Property Outlook - Vår 2024

I denne utgaven av Newsec Property Outlook presenterer Newsec analyser av eiendomstrender ved hjelp av Kunstig Intelligens (KI). Ved å bruke ChatGPT-4, en avansert KI-modell, undersøker Newsec KI sitt potensial til å forutsi transaksjonsvolumer og styringsrenter i Norden og Baltikum. Videre dykker Newsec ned i det delvis uoppdagede potensialet som ligger i lettindustri eiendommer, etter ChatGPTs anbefaling om å investere i logistikkeiendom basert utelukkende på segmentets raske vekst de siste årene.

Fra rapporten

Eiendomsbransjen går inn i en transformasjonsperiode drevet av raske fremskritt innen KI og digitalisering. Mens bransjen navigerer gjennom et komplekst landskap av nye teknologier, uventede verdenshendelser og en usikker makroøkonomisk situasjon, anerkjenner sektoren i økende grad den avgjørende rollen KI og digitalisering har. Det er ikke lenger bare et strategisk valg; det har blitt en nødvendighet for å ligge i front av konkurransen. Vårens utgave av Newsec Property Outlook utforsker den transformative kraften til KI som et avgjørende verktøy og partner i det profesjonelle livet.

- Integrasjonen av KI's analytiske kraft sammen med forståelse og strategisk innsikt fra erfarne fagfolk, er avgjørende for å ta vellykkede beslutninger. Rapporten vår understreker viktigheten av å supplere KI-drevne innsikter med menneskelig ekspertise i eiendomsbeslutninger. Mens KI gir verdifulle datadrevne innsikter, er det behov for analyser basert på menneskelig innsikt for å fange opp dynamikken og uforutsette variabler i eiendomsmarkeder. Kombinasjonen av de to er veien videre, sier Max Barclay hos Newsec.

Rapporten undersøker krysningen av AI-prediksjoner og investeringsbeslutninger, og understreker behovet for analyser som tar hensyn til konteksten. For eksempel anbefalte ChatGPT å investere i logistikksegmentet basert på sterk historisk veksttrender innen e-handel, men fanget ikke opp mulig nåværende stagnasjonen innen e-handel i Norden og Baltikum, noe som ville vært avgjørende informasjon for en investor som vurderer å gå inn i dette segmentet. Dette understreker nødvendigheten av menneskelig interaksjon for å vurdere markedsmessige nyanser og identifisere nye muligheter.

Ved å demonstrere verdien av analyse ledet av mennesker for å avdekke markedsmuligheter, gjennomførte Newsec en sammenlignende analyse av logistikk og lettindustri og avslørte potensialet i sistnevnte sektor. Med fremveksten av grønn industrialisering og økende etterspørsel etter bærekraftige energiløsninger, samt en tydelig mangel på ny produksjon av lettindustrilokaler, ser Newsec dette segmentet som en lovende investeringsmulighet.

- Når vi nå går inn i 2024, ser Newsec styrken av en tilnærming som kombinerer innsikt fra KI med bransjeekspertise. Ved å utnytte KI's analytiske evner sammen med menneskelige innsikt, kan investorer navigere gjennom det komplekse eiendomsmarkedet mer effektivt og dermed posisjonere seg for suksess midt markedets dynamiske utvikling, sier Max Barclay hos Newsec.

Når vi nå ser framover, forventer Newsec at 2024 vil signalisere en gjenoppblomstring i eiendomsmarkedet, preget av vekst og transformasjon. Utstyrt med både innsikt fra KI og menneskelig ekspertise, står Newsec klar til å veilede investorer gjennom muligheter og utfordringer i det stadig skiftende eiendomslandskapet og legge til rette for informerte beslutninger og bærekraftig vekst.

Detaljer

Publiseringsdato

240306

Språk

Norsk

Siste rapporter

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.