• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Newsec Property Outlook - Høst 2022

I denne utgaven av Newsec Property Outlook har vi analysert ESG-trender i det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet. Newsec har identifisert en rekke ESG-trender på eiendomsmarkedet som ikke har blitt belyst tidligere.

Fra rapporten

ESG – et ansvar som aldri sover

I siste utgave av Newsec Property Outlook har Newsec analysert ESG-trender i det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet. Newsec har identifisert en rekke ESG-trender på eiendomsmarkedet som ikke har blitt belyst tidligere.

ESG står øverst på agendaen for mange eiendomsfirmaer i Norden og Baltikum. Til tross for at interessen er høy og investeringene øker, er det flere områder innen ESG som ikke er utforsket fullt ut, mens andre er i ferd med å modnes. De kommende årene vil garantert bli preget av innovasjon og utforskning innen temaet, hvor synergier mellom digitalisering og ESG vil bli realisert.

Nøkkelinnsikt

  • ESG står øverst på agendaen. Transaksjonsvolumet for miljøsertifiserte bygg har økt kraftig og utgjør i dag mer enn 10 % av det totale transaksjonsvolumet.
  • Eiendom er langt unna å være modent innen ESG. Totalt antall sertifiserte bygninger utgjør kun 0,38 % av den totale beholdningen, hvor næringsbygg (hoteller, restauranter, kontor og detaljhandel) skiller seg ut med 1,90 % av beholdningen som er miljøsertifisert. Dette fenomenet har sannsynligvis oppstått på grunn av press og forespørsler som eksisterer i hele verdikjeden, fra byggefirma til leietakere.
  • Sosiale initiativ er fortsatt relativt lite utforsket. Målt gjennom obligasjonsemisjoner er Norden en av de mest aktive i Europa når det gjelder grønne obligasjoner, men en av de minst aktive innen sosiale obligasjonsemisjoner.
  • Sosiale tiltak kreves – kan eiendomsselskaper utgjøre en forskjell? Når man ser på segregeringsstatistikk, skiller Norden og spesielt Sverige seg ut internasjonalt – noe som understreker behovet for disse initiativene.
  • Fremover vil fremveksten av digitalisering innen eiendomsmarkedet akselerere og gjøre det mulig for selskaper å nå mål når det gjelder ESG. Det vil komme flere reguleringer, og økt bevissthet rundt ESG vil bli den nye normalen.

Detaljer

Publiseringsdato

220901

Språk

English

Siste rapporter

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.