• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Verdivurdering for KLP Eiendom

Newsec har bistått med kvartalsvis verdivurdering for KLP Eiendom.

21. JUNI 2023

 ▪ 1 Min lesetid

Del

KLP Eiendom er en av landets største eiendomsbesittere med over 2,5 millioner m² fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter på over NOK 85 milliarder, fordelt på Danmark, Sverige og Storbritannia i tillegg til Norge. KLP har i dag om lag halvparten av eiendomsporteføljen ute til ekstern verdivurdering i løpet av kalenderåret, hvor Newsec har gjennomført kvartalsvise vurderinger siden 2011. Eiendommene er fordelt over Stor-Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Sandefjord.

Siste case

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.