• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Ti gratistiltak for energivennlig drift

Bedre styring og tettere oppfølging av det tekniske anlegget i eiendommer kan være nok til å gi store reduksjoner i energiforbruket. Her får du ti gode råd for hvordan du kan drifte din eiendom mer energivennlig og økonomisk.

27. OKTOBER 2022

 ▪ 4 Min lesetid

Del

Anja Myreng Skaran er avdelingsleder for energirådgivning i Newsec, og forteller at det er mulig å redusere energiforbruket med 10-20 % ved hjelp av enkle tiltak med lav eller ingen kostnad. Energitiltakene skal selvfølgelig ikke gå ut over leietakeres komfort.

1. Bli kjent med SD-anlegget

Gå over innstillingene i anlegget og se om de er fornuftige og at du forstår hva de betyr. De feste SD-anlegg har også mange nyttige funksjoner som ikke brukes. Derfor kan det være lurt å se om det finnes noen smarte funksjoner for din bygning.

2. Ha et godt system for energioppfølging

Det er ikke lett å finne feil hvis du ikke har data på plass. Ved aktiv bruk av bygningens energioppfølgingssystem kan du kontrollere energiforbruket bakover i tid. Dermed kan du følge med på om forbruket er i henhold til det normale for årstiden og temperaturene, og at tidsinnstillinger stemmer.

3. Ikke stol for mye på automatikken

All automatikk vil før eller senere slutte å virke, så kontroller jevnlig at innstillinger stemmer og at teknisk utstyr fungerer. Gå en runde fysisk ute på bygget, og bruk også energioppfølgingssystemet og SD-anlegget som hjelpemidler. Følg med ekstra godt ved endrede innstillinger og etter servicebesøk.

4. Bruk et årshjul

Planlegg hvordan innstillinger på teknisk anlegg bør varieres gjennom året og når servicebesøk bør gjennomføres. Sett dette inn i et årshjul, og pass på at årshjulet er lett å finne og følge opp.

5. La innetemperaturen variere noe med årstidene

Følelsen av hva som er passelig innetemperatur varierer med årstidene, og de feste har også på seg tykkere klær om vinteren enn om sommeren. Derfor kan du ofte la innetemperaturen være litt lavere om vinteren, og litt høyere om sommeren. Det føles gjerne mer behagelig for brukerne av eiendommen også.

6. Kontroller driftstidene for ventilasjonsanlegg

Gå over klokkeslett og timeplaner og kontroller at driftstider stemmer overens med når bygget er i bruk, slik at ventilasjonen kan slås av når den ikke trengs. Det er også ofte mulig å redusere luftmengdene i de tidspunktene der det er få personer til stede.

7. Bruk riktig regulering av ventilasjonen

Kontroller at ventilasjonen styres riktig ut ifra utetemperaturer og bruk av bygningen. Det anbefales generelt å styre etter avtrekksregulering om sommeren og tilluftsregulering om vinteren.

8. Pass på at det ikke leveres kjøling og varme samtidig til samme rom

Dette er mye vanligere enn man skulle tro. Årsaken kan være lekkasje i blandeventiler eller feil innstillinger i SD-anlegg. Pass på at temperaturområdene for når varmen er aktiv ikke overlapper med når kjølingen er aktiv. Skru eventuelt av varmen når det er behov for kjøling, og omvendt.

9. Benytt frikjøling om sommeren om mulig

I varme perioder kan man skru på ventilasjonen om natten og utnytte den naturlig kjølige luften. Da sparer man energi, og det er lettere å holde temperaturene nede på dagtid. Pass på at varmeveksleren er frakoblet ved frikjøling.

10. Pass på at snøsmelt og varmekabler utendørs ikke står på unødvendig

Snøsmelteanlegg kan dekke store områder, og utgjør mye energi ved feil bruk. Se over innstillingene og sjekk at systemet bare aktiveres ved nedbør og ved utetemperaturer der det kan snø. Temperaturen i anlegget bør ikke være for høy – da risikerer man bare at det skapes is. Skru gjerne all utendørs varme helt av om våren.

Ønsker du å gjøre din eiendom mer energivennlig?

Avdeling for energirådgivning i Newsec kan bistå deg med blant annet energioppfølging, energimerking og BREEAM In-Use-sertifsering. Ta kontakt med med oss hvis du vil høre mer om hvordan du kan redusere energiforbruket på din eiendom.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.