• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Slik sparer du energi uten store investeringer

Fredag 16. september 2022 la regjeringen fram strømstøtteordningen til næringslivet. Bedrifter som kvalifiserer til ordningen, må gjennomføre energikartlegging for å motta tilskudd. For ytterligere støtte kreves også implementering av energitiltak. Dette gjør at energibesparende tiltak er mer aktuelt enn noen gang.

18. SEPTEMBER 2022

 ▪ 4 Min lesetid

Del

Vi møter nå en vinter som kommer til å kreve energitiltak for å redusere kostnadene. Men hvor skal du starte? Hvilke tiltak kan du gjennomføre når investeringsmulighetene allerede er redusert?

Fredag 16. september 2022 la regjeringen fram strømstøtteordningen til næringslivet. Bedrifter som kvalifiserer til ordningen, må gjennomføre energikartlegging for å motta tilskudd. For ytterligere støtte kreves også implementering av energitiltak. Dette gjør at energibesparende tiltak / ENØK-tiltak er mer aktuelt enn noen gang.

Camilla Hengebøl i Newsec har samlet noen tiltak med lave investeringskostnader og kort tilbakebetalingstid.

Ha et godt system for energioppfølging
For å finne potensial for sparing og feil i anlegget, må dataene være på plass. Målere bør helst være plassert på funksjonsområder slik som hos leietakere og i kantine – i tillegg til de tekniske installasjonene. Bruk systemet aktivt for å kontrollere energiforbruket bakover i tid. Dermed kan du følge med på om forbruket er i henhold til det normale for årstiden og temperaturene, og at tidsinnstillinger stemmer.

Har dere utvendig, automatisk solskjerming?
Utvendig solskjerming reduserer kjølebehovet betraktelig. Ved automatisk solskjerming vil skjermene sannsynligvis også bli tatt ned på et tidligere tidspunkt enn hva leietakere gjør. I tillegg vil solskjermingen i ledige lokaler kunne styre seg selv, uavhengig av driftspersonell på bygget.

Overtidsbryter i lokaler med uregelmessige brukstider
Mange kontoreiendommer har leietakere med variable arbeidstider. Dette resulterer ofte i at ventilasjon og lys må ha lange driftstider for å sikre komfort utover normal arbeidstid. I slike områder bør overtidsbrytere settes inn, slik at driftstidene kan optimaliseres. Leietaker kan overstyre driftstidene selv ved lange dager.

Har dere ledige lokaler som deler ventilasjon med utleide lokaler?
Da kan det være en mulighet å installere VAV-spjeld for å lukke av områder som ikke er i bruk. Enkelte bygg har ventilasjonsanlegg som dekker store arealer og flere leietakere. Potensialet for å spare energi ved å kunne differensiere driftstidene på slike arealer kan være stort.

Utskiftning av lyskilder og lysstyring
Områder med uregelmessig bruk bør ha bevegelsessensorer. Sensorer og tidsstyring minimerer lysenes driftstid per døgn. Dette bidrar til å forlenge lyskildenes levetid. I tillegg vil utskifting av lyskilder fra T8 og T5 til LED redusere energiforbruk til lys betraktelig. Husk at jo lengre driftstid, jo mer sparer man på å bytte lyskilde. Derfor kan det være lurt å prioritere lys i arealer med mye bruk.

Hvor høy virkningsgrad har varmegjenvinneren i ventilasjonsanleggene?
Her er det også store muligheter for sparing. Eldre aggregater uten roterende gjenvinner, vil ha betydelig lavere virkningsgrad på gjenvinneren enn nye. Få hjelp til å kartlegge muligheter for besparelser av energi og kostnader, i tillegg til å få beregnet tilbakebetalingstiden på investeringen. Avhengig av hva slags anlegg bygget har, kan dette være en investering som betaler seg tilbake på kort tid.

Inkluder leietakere i energisparingen
Husk at det er leietakerne som bruker bygget daglig. Endringer i brukstider eller styring av solskjerming vil påvirke leietakernes hverdag, og det er derfor viktig å ha alle med på laget. Reduksjon av energiforbruk vil også ha innvirkning på leietakers energikostnader. Kanskje investeringen kan deles mellom eier og leietaker?

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.