• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Newsec Quality Board

«Quality Board» er tilnavnet til Newsec sin interne prosedyre for kvalitetssikring og innsiktsforedling.

08. JUNI 2022

 ▪ 3 Min lesetid

Del

Analytikerne, teoretikerne og praktikerne

Selv om Quality Board-prosessen ble skapt som et styringsverktøy inn i verdivurdering, har den resultert i at Newsec Analyse produserer markedsdata og yieldtabeller som fungerer som nytteverktøy også utad i bransjen.

Prosessen deles i 3 ledd:

  1. Kvantitativ data
  2. Teoretisk data
  3. Kvalitativ data

- Quality Board-prosessen går gjennom flere ledd i Newsec – kall det analytikerne, teoretikerne og praktikerne. Analyseavdelingen sikrer først den kvantitative innsikten basert på data fra markedet og fra vår forvaltningsenhet. Dette gjennomgås av «teoretikerne» hos verdivurdering som kvalitetssikrer og tilfører sin spisskompetanse. Deretter presenterer vi for våre meglere, som korrigerer basert på kvalitativ innsikt fra markedet og kunder, forklarer Øyvind Dahl i Newsec Analyse.

- Til slutt står vi med en samlet anbefaling som er objektiv, basert på empiri, kvalitativ og kvantitativ data. Hovedsakelig for videre bruk til verdivurdering, men også som et nytteverktøy i for eksempel transaksjon- og leiemarkedet, sier Karen Cecilie Thunes i Newsec Analyse.

- Omstendig, men nødvendig

Newsec sitt Quality Board er en omfattende prosess som sikrer kvalitet i alle ledd.

- En megler vinner ikke et oppdrag uten troverdighet. I juridiske spørsmål må innsiktsgrunnlaget stå fjellstøtt. Og skal man ta gode beslutninger i investeringer må man ha klare fakta på bordet. Og der er jo vi nerdene som gjør alt av data, forteller Dahl.

- Det kan kanskje virke som en omstendig prosess, men den er nødvendig, supplerer Thunes.

- Fordi vi lager markedsanalyser fra makro- til mikroperspektiver, nyttiggjør vi data for flere ulike aktører, ledd og parter i eiendomsbransjen, forteller hun.

I sitt innsiktsgrunnlag følger analyseavdelingen både transaksjonsmarkedet og leiemarkedet og bygger tabeller for yielder og markedsleie i de ulike eiendomssegmentene. Dette gjør at markedsoversikten er blitt svært ettertraktet som et nytteverktøy av alt fra studenter til eiendomssyndikater. Også til interne verdivurderinger innad i ulike bedrifter.

- Selv om en eiendomsaktør har en intern avdeling eller ressurser for verdivurdering av egen eiendom, vil de ofte ta i bruk vår empiri og yieldtabeller for å utøve egne verdsettelser, forteller Dahl.

Transforming real estate

Newsec ønsker å transformere eiendomsbransjen gjennom å bistå, utøve og støtte ulike funksjoner innen eiendom. Alt fra investeringer, utleie, verdsettelse og forvaltning. Quality Board-prosessen er et tydelig eksempel på hvordan Newsec skaper, kvalitetssikrer og optimaliserer sin egen spesialkompetanse og markedsposisjon.

- Det er synergien på tvers av alle funksjoner i Newsec som gjør at vi kan levere sterkere til kundene i våre ulike avdelinger og roller. Forvaltning og Transaksjon gir grunnlag for aggregerte markedstall til Analyse, Analyse skaper innsikt til Verdivurdering og Utleie, og Maps visualiserer og tilgjengeliggjør alt på en plattform. Hele tiden med mål om at vi skaper nytteverdi for eiendomsmarkedet, sier Thunes.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.