• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Hvordan oppnår du tilstrekkelig brannsikkerhet

Det er ikke alltid greit å vite for en byggeier hva man trenger av branndokumentasjon og rutiner for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet. Ved å involvere en brannrådgiver helt fra starten i et byggeprosjekt, ligger forholdene til rette for god brannsikkerhet gjennom byggets levetid.

01. JUNI 2022

 ▪ 4 Min lesetid

Del

– Ved å se på livsløpet til bygget får vi en mer helhetlig tilnærming til arbeidet med brannsikkerhet, forteller Sandra Winge som er avdelingsleder for fagområdet brann i Newsec. – Med den helhetlige tilnærmingen oppnår man at brannkonseptet for en bygning blir ivaretatt ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer i driftsfasen. Med andre ord – kart og terreng samsvarer.

Den viktige startfasen

Det er en stor fordel å involvere brannrådgiveren allerede i idé- og prosjekteringsfasen.

– I starten av byggeprosjekter bør viktige forhold som trapperom og tekniske tiltak som sprinkleranlegg og brannalarmanlegg avklares. Dette vil ofte være selve ryggmargen for brannsikkerheten i bygget. De gangene vi får være med i idéfasen til byggeprosjekter er som oftest de prosjektene hvor det blir minst usikkerheter og uklarheter senere i prosessen, da viktig branntekniske forhold allerede er avklart, forteller Winge.

Prosjekteringsfasen

Winge mener videre at det er veldig viktig at brannkonseptet blir aktivt brukt i de påfølgende fasene, hvor andre fagområder detaljprosjekterer og utarbeider produksjonsunderlag for sitt ansvarsområde. – I denne fasen kan det derfor være en god idé å kvalitetssikre at brannkonseptet blir fulgt og at tilstrekkelig FDV-dokumentasjon blir utarbeidet, slik at drift og vedlikehold blir utført korrekt. Til dette arbeidet kan du med fordel bruke en brannfaglig koordinator – noe vi i Newsec tilbyr, sier Winge.

Brannvernarbeid i driftsfasen

Tilstrekkelig FDV-dokumentasjon skal overleveres senest før søknad om ferdigattest. – Hvis bygget skal tas i bruk etappevis, må FDV-dokumentasjonen for den aktuelle delen foreligge før du kan få midlertidig brukstillatelse. Vi opplever ofte at det trengs en hjelpende hånd for å få gjennomført dette korrekt – spesielt innen et så tverrfaglig område som brannsikkerhet, sier Winge.

FDV-dokumentasjonen må videre omgjøres til faktiske rutiner og prosedyrer for å oppnå god brannsikkerhet i driftsfasen.

– Det holder ikke å samle inn masse dokumentunderlag dersom dette ikke omformes til lett forståelige brannvernrutiner og prosedyrer som er tilpasset det aktuelle bygget og byggets risiko. I verste fall kan man ende opp med prosedyrer som hverken gir mening for byggeier eller brukere, og dermed går det ut over kvaliteten på brannvernarbeidet, forteller Winge.

Godt samspill mellom forvaltning og brannrådgivning

Når et nytt bygg endelig er satt i drift og leietakere er på plass, bør det legges til rette for kunnskapsdeling mellom de som skal drifte bygget og brannrådgiveren.

– Godt samspill mellom forvalting og brannrådgivning kan gi gode synergieffekter ved at brannrådgiver får kjennskap til vanlige driftsutfordringer for byggeier og leietakere. En erfaring som bidrar til bedre tilpassede branntekniske råd og løsninger, sier Winge.

Med tiden melder det seg ofte nye behov når en leietaker flytter ut og skal erstattes med en ny. Da er det viktig å vurdere hvilke konsekvenser en ny leietaker kan medføre for de eksisterende brannkravene.

– Det beste rådet i en slik situasjon er å finne frem gjeldende brannkonsept med tegninger for å se om man eventuelt bryter med eksisterende branncellevegger, endrer rømningsveier for andre leietakere eller utløser behov for ny detektorplassering, sier Winge.

Trenger du bistand i arbeidet med brannsikkerhet?

Avdeling for brannrådgivning i Newsec består av ti brannrådgivere med bred og solid brannteknisk erfaring fra både byggebransjen, rådgiverbransjen og brannvesenet. Ved å ha tiltaksklasse 3 for prosjektering og uavhengig kontroll av fagområdet brannsikkerhet, kan vi bistå med branntekniske løsninger for absolutt alle typer bygg og situasjoner.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.