• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Nye støtteordninger fra Enova

Det kan være opptil 10 millioner å hente på ENØK-støtte.

19. OKTOBER 2023

 ▪ 3 Min lesetid

Del

Enova har lansert to nye programmer for energieffektivisering i eksisterende næringsbygg. Newsec anbefaler å dra nytte av disse støtteordningene, både fordi de kan være lønnsomme, men også for å være i forkant av utviklingen av kommende lovverk. Energieffektivisering er den enkleste måten å redusere Norges totale energiforbruk, og dette er hovedårsaken til at regjeringen ønsker å satse mer på energieffektivisering.

Newsec kan bistå deg i arbeidet med energieffektivisering.

Støtte ved energikartlegging i yrkesbygg

Et av programmene er støtte til gjennomføring av energikartlegging i yrkesbygg. En energikartlegging er et viktig verktøy for byggeier og vil gi en faktabasert oversikt over bygningens nåværende energitilstand og forbedringspotensial.

Energikartleggingen vil synliggjøre konkrete tiltak som du kan iverksette for å redusere energikostnader og forbedre energimerket på din eiendom. I tillegg innebærer kartleggingen oversikt over anbefalte tiltak med investeringer, energibesparelser og nedbetalingstid.

Enova støtter slike energikartlegginger med 50 % oppad begrenset til kr 400 000.

Næringsbygg med høyt energiforbruk og dårlig energikarakter vil i fremtiden bli betegnet som «brune bygg»; og dermed stå i fare for å bli vurdert som mindre attraktive leieobjekter, samt oppnå dårligere finansieringsvilkår. En kartlegging av hva som må til for å bedre bygget i den forbindelse vil derfor mest sannsynlig tvinge seg frem, og Newsec anbefaler derfor at man bør søke om energikartlegging av næringsbygg med energimerke dårligere enn C.

Vær tidlig ute - søk i 2023
Det er ikke gitt at søknaden blir innvilget, da det er satt av begrensede midler. Vi anbefaler derfor at man er tidlig ute og sender inn søknad innen første frist som er 27.10.2023.

Etter eventuell godkjenning av prosjekt fra Enova, har vi en periode på 6 måneder til gjennomføring av energikartlegging. Newsec vil følge opp prosjektet fra A til Å.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Det andre programmet gir støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg. Det vil si at man kan søke om støtte når det gjennomføres energioppgraderinger i eiendommen, for eksempel nye varmepumper, ventilasjonsanlegg, solceller, etterisolering og lignende. Prosjektet kan støttes med inntil 30 % av kostnadene, opp til kr 10 000 000, gitt at energibruk i eiendommen reduseres med 20 %.

Hvis det er planer om å gjennomføre denne typen tiltak i din portefølje, kan det være mye å hente på å sende inn en søknad. Newsec kan bistå med å gjennomføre hele søknadsprosessen og utarbeide nødvendig underlag.

Kontakt

Avdeling for energirådgivning

Anja Myreng Skaran
Avdelingsleder energi- og miljørådgivning
anja.skaran@newsec.no
+47 958 48 707

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.