• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Data fra gråstein til gull

En eiendomstransaksjon omhandler ofte store verdier, potensielt god avkastning, men også tidvis stor risiko. Hvordan foretar man riktige beslutninger ved en eiendomsinvestering? Hva skal man basere seg på? Data som innsikt, svarer Newsec.

04. JULI 2022

 ▪ 4 Min lesetid

Del

- Det kan være utfordrende å lese rådata

- De beste og riktige beslutningene tas med god innsikt, men det kan være vanskelig å få tak i spesialisert informasjon, forteller Karen Cecilie Thunes, senioranalytiker og partner i Newsec.

Det finnes per i dag flere offentlig tilgjengelige kilder med det meste av data man behøver, for eksempel gjennom tjenester som Statistisk Sentralbyrå og Statens kartverk. Samtidig møter man utfordringer rundt sammenstilling av de ulike kildene, ulik begrepsforståelse og manglende kunnskap om bruk av offentlige tall inn i et nisjemarked som næringseiendom.

- Ingen er i nærheten av oss når det gjelder mengden statistikk både geografisk og per segment. Dermed vil alle analyser støttes av sterke data, men så gjelder det å gjøre det riktig, og da er det viktig å kvalitetssikre resultatene, fortsetter Øyvind Johan Dahl, partner og leder for analyse i Newsec Norge.

– Selv om man har tilgang, kan det å lese rådata være utfordrende om man ikke har en rådgiver eller spesialist til å tyde. Det handler om å nyttiggjøre data, raffinere det og gjøre det om til innsikt, forklarer Thunes.

Raffinert vs. Uraffinert Data

- Rådata er litt som uraffinert olje. Den er først verdifull når den raffineres til innsikt. Men for at den innsikten i det hele tatt skal være nyttig må den ha en tydelig retning og et tydelig mål, sier Dahl.

Innsikt gir bedre beslutningsgrunnlag for eiendomsinvesteringer – både transaksjoner og utviklingsprosjekter. Newsec utvikler markedsverktøy og tilgjengeliggjør markedsdata som kan bidra til strategisk analyse for å løse oppdrag innen transaksjonsrådgivning, utleie og verdivurdering.

For å sørge for at innsiktsbasen er oppdatert, men også har overføringsverdi fra teori til praksis, må den prøves opp mot erfaringsbasert kvalitativ data.

-Det er jo ikke sånn at tall er den eneste basisen for innsikten vår. Vår innsikt er basert på aggregerte tall i kombinasjon med verdifull lokal kunnskap, erfaring i praksis og kontinuerlig diskusjon med dyktige kollegaer, utdyper Thunes.

Innsiktsbasert eiendomsinvestering

- Vår avdeling for eiendomsforvaltning sitter på verdifull erfaringsbasert data, samtidig som de har en unik kjennskap til lokale forhold og miljø. Det er en viktig kvalitetssikring for våre analyser som da kan justere med lokalspesifikke eller segmentspesifikke forutsetninger, forteller Thunes.

Med tilgang til internasjonal og nordisk data, har Newsec mulighet til å sammenligne på tvers av markeder. Slik kan man tilrettelegge for utveksling begge veier - vi tilbyr både en gateway til Norge for utenlandske aktører og en «gateway to the Nordics» for norske aktører som ønsker å utvide sitt investeringsgrunnlag.

- Hvert kvartal lar vi også teori møte praksis gjennom vårt «Quality Board» hvor analyseavdeling legger fram et markedssyn for ledere av øvrige avdelinger. Det vil si, vi samler lokale eksperter innen utvalgte segmenter hvor vi presenterer våre nyeste funn og kvalitetssikrer dette opp mot faktiske erfaringer, forteller Thunes.

- Det hender at vi blir satt til veggs i et «Quality Board». Noen ganger motbeviser ekspertene datagrunnlaget med reell praksis. Da må vi selvsagt justere våre analyser, men det er det som gjør den endelige innsikten så enormt verdifull, avslutter Dahl.

Newsec har samlet inn all relevant data for eiendomsaktører i aggregert form og utviklet digitale markedsplattformer og analyser gjennom Newsec Maps, Eiendomspodden, markedsrapporter og segmentvarsler på newsecinsight.no, Newsec app under utvikling og halvårlige Nordic Property Outlook-rapporter.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.