• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Bærekraftige tiltak på Romsås

Romsås Senter er en viktig brikke i visjonen om å etablere et sosialt bærekraftig lokalsamfunn på Romsås. Senteret er et sentralt møtested og handelssenter for de som lever i området, og utviklingen av senteret må dermed gå hånd i hånd med stedsutviklingen. – Vi forsto raskt at dette aldri kunne bli et tradisjonelt forvaltningsoppdrag, sier Svein Arne Hagelund i Newsec

17. SEPTEMBER 2023

 ▪ 3 Min lesetid

Del

Romsås Senter sto ferdig i november 1975. Siden åpningen har senteret vært et viktig knutepunkt i Oslos østlige bydel, Groruddalen. Romsås har gjennomgått store endringer de siste årene, og Romsås senter har vært en viktig del av denne transformasjonen.

Mer enn et tradisjonelt forvaltningsoppdrag

Området har over tid vært preget forfall, hærverk og gjengkriminalitet. Det har derfor blitt satt i gang flere revitaliseringsprosesser, og aktører som kommunale foretak, NAV, innbyggere og Newsec jobber tett sammen for å etablere et sosialt bærekraftig lokalsamfunn på Romsås.

– Da vi startet med forvaltning av Eierseksjonssameiet Romsås Senter 1 og Sameiet Romsås Senter Fellesanlegg i 2017, fikk vi presentert en rapport som sa det var farlig å bevege seg rundt senteret. Vi forsto raskt at dette aldri kunne bli et tradisjonelt forvaltningsoppdrag. Her måtte vi jobbe bredt og se på forvaltning av senteret som en del av stedsutviklingen på Romsås, forteller Svein Arne Hagelund, eiendomssjef i Newsec.

Ung leder

I forbindelse med områdeløftet på Romsås for 2017 til 2026, er det satt i gang ulike tiltak som skal bidra til et mer bærekraftig område. Flere som bor i bydelen er arbeidsledige, og rundt 40 prosent fullfører ikke videregående skole. Romsås Jobbskap er drevet av Sysselsetting ved NAV Grorud, og jobber for å skape tryggere omgivelser og flere lokale arbeidsplasser. Et av programmene som de nå setter igang, er Ung Leder. Her vil de unge lære grunnleggende ledelsesteknikker, i tillegg til å få praktisk læring fra konkrete prosjekter.

– Vi ble utfordret til å bidra til et mer aktivt senter og bedre nærmiljø for bydelens beboere, og fra høsten av skal Newsec bidra i Ung Leder-programmet. Her skal ungdom få lære om og bli inkludert i oppgaver knyttet til drift og administrasjon av Romsås Senter, forteller Hagelund.

Tiltak for miljømessig bærekraft

Det er ikke bare sosiale tiltak som har blitt satt i gang på Romsås Senter. Behovet for omfattende rehabiliteringsarbeider i bygningsmassen har også vært åpenbare.

– Flere tekniske og miljømessige tiltak skal skape et bedre og mer bærekraftig senter. Eiendommen hadde et stort vedlikeholdsetterslep, og flere rehabiliteringer og bygningsmessige utbedringer er utført, sier Hagelund.

Veien mot 2030

Oslo bystyre vedtok i mai 2020 en ny klimastrategi mot 2030, og målene er ambisiøse.

– Prioriteringene ved Romsås Senter har blitt tydelig rettet inn mot tiltak som utgjør viktige bidrag i arbeidet med bærekraftmålene. Dette krever et fortsatt tett samarbeid mellom aktørene på Romsås Senter, forteller Svein Arne Hagelund.

Lyst til å vite mer om tiltakene ved Romsås Senter? Se Newsec Perspektiver 1-2023.

Kontakt oss.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.