• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Årets viktigste inflasjonstall for leiemarkedet

Mange gårdeiere og leietakere fulgte med da Statistisk Sentralbyrå nylig slapp KPI-tallene for oktober – dette er indeksen de fleste leieforhold bruker som basis for sin årlige leieprisregulering. Etter å ha svingt de siste månedene, landet konsumprisindeksen for oktober på 4,0 %.

20. NOVEMBER 2023

 ▪ 3 Min lesetid

Henrik Gundersen og Ole Magne Silnes i Newsec

Del

Kjerneinflasjonen var enda høyere – den havnet på 6,0 %, som naturligvis er langt over Norges Banks mål om 2%. Dette gjør at sannsynligheten for en ny renteheving i desember er stor. Heldigvis øker troen på at dette blir den siste økingen etter at USA nylig meldte om den laveste kjerneinflasjonen på to år. Dette kan være et tegn på at inflasjonstrenden forhåpentligvis begynner å snu – sakte, men sikkert.

Hvor energiprisene tidligere var den største bidragsyteren til økt inflasjon, er den faktisk nå den eneste hovedgruppen som hadde negativ årlig vekst. Selv om strømmen fortsatt er relativt dyr, er den langt unna fjorårets rekordnivåer, noe som gjør at inflasjonstallet trekker ned på 12-måneders endring. Den største bidragsyteren til økt KPI denne gangen var jordbruksvarer – både norske og importerte. Den svake kronekursen skaper fortsatt store utfordringer ettersom kursen gjør at importerte varer blir dyrere og hever inflasjonen.

Til tross for at energivarer har steget mer enn de andre faktorene siste to år, er det ikke denne faktoren som trekker KPI opp i oktober.

Vår utleieavdeling skrev for et par måneder siden en artikkel om hvordan inflasjonen påvirker leiemarkedet (Newsec Perspektiver, #2/2023). På generell basis treffer leiereguleringene handelsegmentet hardere enn kontorbransjen ettersom en større del av deres inntekter går til husleie. Dette er delvis fordi handelssegmentet ofte har en omsetningsbasert leie på toppen av basisleien – og fordi marginene generelt er mindre i disse bransjene. I tillegg til økt leie har handelsselskapene blitt ekstra påvirket av de høye strømprisene ettersom deres forbruk i snitt er høyere enn for de typiske kontorbrukere. Ikke minst blir den svake kronekursen utslagsgivende for handel som importerer varer. Når rentehevingene på toppen av det hele er ment for å bremse samfunnets kjøpekraft, blir det ekstra tungt.

For kontorbrukere opplever vi at både utleiere og leietakere har et økt fokus på reforhandlinger. Flere selskaper setter eventuelle flytteplaner på vent. Gårdeiere vil i mange tilfeller tjene mer på å unngå perioder med tomme lokaler og høye kostnader til leietakertilpasninger enn økt leie man kan oppnå ved et nytt leieforhold. For leietakere er det ikke nødvendigvis billigere å flytte. Selv om inflasjonen gjør den nåværende leieavtalen dyrere har den generelle leien steget enda kraftigere – i hvert fall i pressområder med lav ledighet.

Les mer om utleie av lokaler og areal.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.