Utleie

Eiendomsbesittere og Investorer


Utleie

Utleie handler i første rekke om kunnskap om utleiemarkedet og tilgang på informasjon om tilgjengelige lokaler og potensielle leietakere. Vår database, som oppdateres løpende, identifiserer effektivt potensielle leietakere, deres flyttemønster og leiebehov. Vi er løsningsorienterte med fokus på å koble gårdeiers produkt mot leietakers behov. Vi jobber prosjektorientert gjennom et dedikert team med evnen til å koble tilbud til etterspørsel.

Informasjon
Gjennom en kontinuerlig og systematisk kartlegging av aktører innen norsk næringsliv har våre meglere tilgang til innholdsrike og unike databaser. Denne informasjonen er et effektivt verktøy i arbeidet med å identifisere din nye leietaker. Fordi vi har et bevisst forhold til den informasjonen vi tilegner oss, har vi også et bevisst forhold til type objekter/eiendommer vi ønsker å jobbe med. På denne måten kan våre kunder føle seg trygge på at mandatet blir fulgt opp på en profesjonell måte og med høy intensivitet.

Gudmund Harlem
Leder Utleie/Partner
Newsec AS
Mobil: +47 922 27 103
E-mail: gh@newsec.no 

Jan W. Roll
Direktør Utleie/Partner
Newsec AS
Mobil: +47 905 33 369
E-mail: jr@newsec.no

Christopher Frederik Bøhme
Rådgiver Utleie
Newsec AS
Mobil: +47 938 73 746
E-mail: cfb@newsec.no

Martin Johannessen
Rådgiver Utleie
Newsec AS
Mobil: +47 916 08 466
E-mail: mj@newsec.no

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Referanser