Teknisk Forvaltning 

Prosjektledelse


Prosjektledelse leietakertilpasning

Vårt engasjement i et prosjekt vil i samarbeid med oppdragsgiver være å søke et optimalt sluttprodukt. Dette tilstrebes ved å fokusere på prosjektets hovedfaser, fra utarbeidelse av beskrivelser via SHA-rutiner, KS-systemer, framdriftsplanlegging og økonomi- og produksjonsoppfølging til ferdig resultat. Fundamentet for våre tjenester vil alltid være i henhold til byggherrens ønsker samt innholdet i arbeidsordren som gjelder for det enkelte prosjekt.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Byggeledelse

Avdelingen tilbyr også byggeledelse, dvs. daglig oppfølging av prosjekt. Hovedelementene i et slikt oppdrag vil være koordinering av faggrupper, kontroll mot kravspesifikasjoner, oppfølging av SHA-rutiner og fremdriftsplan. Byggeleder vil være oppdragsgivers forlengede arm på byggeplass med spesifikke rutiner for rapportering og kontroll.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Teknisk D.D.

Avdelingen tar oppdrag med teknisk due diligence på det nivå som ønskes av oppdragsgiver. Newsec har teknisk, bygningsmessig og brannfaglig kompetanse for slike oppdrag.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Koordinering

Avdelingen kan tilby koordinering av alle faggrupper, både ved prosjektering og utførelse, samt mot eksterne fagmiljøer og kommunale etater der det er påkrevet.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Byggherrerepresentant

Avdelingen forestår oppfølging mot utførende og rådgivende der byggherre ikke selv ønsker å ivareta dette. Typisk kan nevnes ivaretakelse av byggherreansvaret slik det uttrykkes i Byggherreforskriften. Andre ting kan være å sikre rettidig levering av korrekt underlag for arkitekt- og tekniske tegninger regulert i de enkelte kontraktstypenes retningslinjer, samt etterfølgende kvalitetsoppfølging av slike tegninger ved mottak. Vi forestår også byggherremøter samt referering fra disse for å ivareta byggherres interesser.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.