Teknisk forvaltning 

Driftsadministrasjon


Budsjettering og rapportering

Budsjettering av eier- og felleskostnader er et nødvendig verktøy for å ha økonomisk styring av de enkelte eiendommene. Rapportering gjennomføres etter avtalt frekvens gjennom året for å sikre oppfølging av økonomi og fremdrift for avtalte tiltak. Om ønskelig kan vi påta oss full økonomisk forvaltning av felleskostregnskap, med budsjettering, á-kontofakturering og avregning.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Driftsadministrasjon

For eiendomsbesitter er det viktig å ta vare på eiendommer og sørge for at leietaker får levert tekniske og servicemessige tjenester som leiekontrakten inneholder. Våre Driftssjefer har solid erfaring i teknisk forvaltning av eiendommer, fra mindre bygg til store næringseiendommer og kjøpesentra. Eiendommen representerer store verdier og Newsec vet at veldrevne eiendommer danner grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg. Newsec sine Driftssjefer utfører oppgavene med å planlegge, etablere og kontrollere tekniske og servicemessige tjenester på eiendommen. Det er forhold ved drift av eiendom som krever solid dokumentasjon i henhold til offentlige krav og pålegg. Newsec har et etablert forvaltnings system som gjør at arbeidsoppgaver blir gjennomført til avtalte tider, og sikrer en god dokumentasjon.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Energiledelse

Energi utgjør 30-40 % av driftskostnadene i et næringsbygg, og er en betydelig kostnad for eier og leietaker. Energiledelse er derfor et viktig element innenfor vår forvaltning av eiendom. Vi har dedikerte ingeniører med solid erfaring innen energiledelse. Vi foretar vurdering av forbruk, og sammen med utførende driftspersonale gjennomfører vi energibesparende tiltak. Erfaring viser at profesjonelt fokus på eiendommens energiforbruk gir økonomisk besparelse. Newsec kan foreta enøk kartlegging av eiendommen, og har erfaring med å inngå avtaler med ENOVA og andre for støtte til lønnsomme energibesparende tiltak.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Internkontroll

På vegne av eiendomsbesitter påtar Newsec seg planlegging og gjennomføring av internkontroll på eiendommen. Internkontroll omfatter flere fagområder som elektro, brann, legionella, tankanlegg osv. Eiendomsbesitter må kunne vise til en plan for kontroll og dokumentasjon for gjennomføring av dette. Newsec utfører kartlegging, etablering, oppfølging, avvikslukking og dokumentasjon av de områder som Internkontrollforskriften omhandler. Dokumentasjon arkiveres i vårt forvaltningssystem.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikehold er nødvendig for å ta vare på eiendommen, og sørge for at den fungerer som bygget og tiltenkt. Frekvensen for vedlikehold varierer med hvilke materialer eiendommen er bygget av, og hvilke type tekniske anlegg som finnes. Vi sørger for å lage en plan for vedlikehold av din eiendom. Planen inneholder de vedlikeholdsaktiviteter som anbefales gjennomført. Tiltakene er ofte en kombinasjon av teknisk, bygningsmessig og offentlige pålegg. Tiltakene kalkuleres for å gi eier en oversikt over forventede kostnader.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.