Teknisk forvaltning

Brannrådgivning


Prosjektering av brannsikkerhet

Vi utfører brannprosjektering innen alle tiltaksklasser og deltar på de ulike stadier; - i prosjekteringsfasen, som skisseprosjekt og gjennom en forprosjektfase frem mot et endelig brannkonsept. Høyt faglig nivå og allsidig erfaring gjør at vi kan bidra med kost-/effektive løsninger som ivaretar kravene i teknisk forskrift.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Uavhengig kontroll

Vi kan påta oss uavhengig kontroll både for brannprosjektering og for utførelse. Ved vår vurdering vil vi bekrefte samsvar mellom krav i teknisk forskrift, prosjekterte ytelser og utførelse i henhold til produksjonsunderlag.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Tilstandsanalyse

Vi utfører tilstandsanalyse på ulike nivå og etter nærmere behov definert i samarbeid med oppdragsgiver. Ved dette oppnår vi en best mulig tilpasset gjennomføringen og med et resultat i tråd med avklart målsetting. Vi har bred erfaring med teknisk due diligence innen fagområdet brannsikkerhet og kan tilby dette for fagområdet eller som en komplett analyse for alle tekniske fag.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Risikoanalyse

Vi utfører risikoanalyse innen området brann i både enkle og komplekse byggverk. Vi har bred erfaring i vurdering av tekniske- og organisatoriske tiltak i den hensikt å redusere sannsynligheten for og konsekvensen av brann. Sammen med oppdragsgiver definerer behov og deretter finner vi frem til riktige metoder og akseptkriterier for å gjennomføre en risikovurdering som gir det beste beslutningsgrunnlag for oppgradering av brannsikkerheten.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Branntegning

Branntegninger er en viktig del av dokumentasjonsgrunnlaget for brannsikkerheten ved eiendommen og ved dette grunnlag som må hensyntas ved ombygning og leietakertilpasning. De er nødvendige for å kunne gjennomføre et riktig og planmessig vedlikehold av bygning og installasjoner. Vi kan bistå med etablering og ajourhold av branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner. Ved brannteknisk prosjektering kan vi levere branntegninger som del av produksjonsunderlaget.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Forvaltning av brannsikkerhet

Vi har lang erfaring med forvaltning av lovpålagt arbeid knyttet til brannsikkerhet. Deler av en slik forvaltning er ofte omtalt som brannvernledelse. De fleste oppgaver og operasjoner i slik forvaltning skal dokumenteres, enten som følge av bestemmelser i brannforskrift eller intern-kontrollforskrift. Som styringssystem for god forvaltning av brannsikkerheten for våre kunder benytter vi en fdv-/ dokumentasjonsplattform som også gjøres fullt tilgjengelig for våre oppdragsgivere.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Kurs og øvelser

> ikke påbegynt
> grunnopplæring av en brannvernorganisasjon
> evakueringsøvelser
> øvelse i bruk av slokkeutstyr

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.