Rådgivning & 
Verdivurdering

Eiendomsbesittere og Investorer


Verdivurdering

Newsec er blant Norges største aktører innen verdsettelse av næringseiendom. Årlig utfører Newsec opp mot 3000 verdsettelser av kontantstrømseiendommer og ca 300 vurderinger av ubebygde tomter og prosjekter i Norge. Vi har bred erfaring med alle eiendomssegmenter og verdsetter kontor-, handel-, hotell- og logistikkeiendom over hele Norge. Våre kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, banker og privatpersoner i Norge og utlandet. Newsecs verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater. I tillegg til tradisjonell verdsettelse analyserer også Newsec eiendomsmarkedet. Vi publiserer kvartalsvis markedsrapporter som dekker markedet for kontor-, handel-, hotell-, logistikk- og boligmarkedet i Norge, samt den makroøkonomiske situasjonen i Norge og globalt. Innføringen av ny internasjonal regnskapsstandard (IFRS 13) har ytterligere stadfestet viktigheten av kvalitet i verdivurderingen, det får du hos Newsec.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Rådgivning/Analyse

Newsec bistår med rådgivning i alle eiendomsfaglige spørsmål og tilbyr skreddersydde analyser og anbefalinger både på overordnet strategiske nivå og eiendomsnivå for å optimalisere eiendomsverdier og eiers avkastning. Newsec innehar spisskompetanse innenfor kredittmarkedene og kan bistå gårdeiere med mer effektiv kapitalstruktur ved å analysere, strukturere og forhandle på vegne av kunden. Newsec er sertifisert etter Norges takseringsforbund og Royal Institution of Chartered Surveyors. Newsec er representert i Norges takseringsforbunds «renteutvalg» som kvartalsvis utarbeider premissene for eiendomstaksering i Norge.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Finansieringsrådgivning

Newsec tilbyr finansieringsrådgivning gjennom et bredt spekter av produkter. Vi kan hjelpe dere med alt fra senior bank- og obligasjonsfinansiering til junior produkter og messaninlån, samt andre finansieringstyper som for eksempel ulike løsninger vedrørende arbeidskapital.

Vårt mål er å bidra til finansieringsopplegg som skaper stor merverdi, der vi hjelper våre kunder ut i fra flere perspektiv, dels gjennom å se over eksisterende finansieringsstruktur og dels ved å bistå ved kjøpsfinansiering. Vi anser det som viktig å se helheten der rentemarginen er en komponent men også hvordan man strukturerer covenants, amortisering, hvor i strukturen man legger lån og hvordan man stiller eventuelle sikkerheter, alt for å maksimere resultatet for våre kunder, både på kort og lang sikt. Velger dere Newsec kommer dere til å samarbeide med et team som har bred erfaring med finansieringsspørsmål. Newsec vil kunne foreslå hvilke rådgivere som tilfører størst verdi til hver enkelt virksomhet.

Martin Nyberg
Direktør Advice/Partner/REV
Newsec AS
Mobil: +47 95 10 13 03
E-mail: mn@newsec.no

Øyvind Johan Dahl
Leder Analyse/Partner
Newsec AS
Mobil: +47 95 72 07 63
E-mail: ojd@newsec.no

Christopher Krohnstad
Senior Analytiker/Partner
Newsec AS
Mobil: +47 93 49 91 27
E-mail: ck@newsec.no

Øystein Harkinn
Senior Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 93 44 00 99
E-mail: oystein.harkinn@newsec.no

Goran Zlovic
Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 90 79 20 40
E-mail: gz@newsec.no

Ole Petter Hobbesland
Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 90 63 99 29
E-mail: oph@newsec.no

Karen Cecilie Thunes
Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 98 44 71 58
E-mail: kct@newsec.no

Christian Hagen 
Junior Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 98 69 23 98
E-mail: christian.hagen@newsec.no

Kristin Juul Weiby 
Junior Analytiker
Newsec AS
Mobil: +47 90 53 77 02
E-mail: kristin.weiby@newsec.no

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Referanser