Rådgivning &
Verdivurdering

Bedrifter


Verdivurdering

Newsec er blant Norges største aktører innen verdsettelse av næringseiendom. Årlig utfører Newsec opp mot 3000 verdsettelser av kontantstrømseiendommer og ca 300 vurderinger av ubebygde tomter og prosjekter i Norge. Vi har bred erfaring med alle eiendomssegmenter og verdsetter kontor-, handel-, hotell- og logistikkeiendom over hele Norge. Våre kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, banker og privatpersoner i Norge og utlandet. Newsecs verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater. I tillegg til tradisjonell verdsettelse analyserer også Newsec eiendomsmarkedet. Vi publiserer kvartalsvis markedsrapporter som dekker markedet for kontor-, handel-, hotell-, logistikk- og boligmarkedet i Norge, samt den makroøkonomiske situasjonen i Norge og globalt. Innføringen av ny internasjonal regnskapsstandard (IFRS 13) har ytterligere stadfestet viktigheten av kvalitet i verdivurderingen, det får du hos Newsec.

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Rådgivning/analyse

Newsec bistår med rådgivning i alle eiendomsfaglige spørsmål og tilbyr skreddersydde analyser og anbefalinger både på overordnet strategiske nivå og eiendomsnivå for å optimalisere eiendomsverdier og eiers avkastning Newsec innehar spisskompetanse innenfor kredittmarkedene og kan bistå gårdeiere med mer effektiv kapitalstruktur ved å analysere, strukturere og forhandle på vegne av kunden. Newsec er sertifisert etter Norges takseringsforbund og Royal Institution of Chartered Surveyors. Newsec er representert i Norges takseringsforbunds «renteutvalg» som kvartalsvis utarbeider premissene for eiendomstaksering i Norge. Kontakt oss

Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.

Våre Referanser

Referanser