Referanser

Union


Sammendrag

UNION Eiendomskapital er en ledende og uavhengig forvalter av eiendomsinvesteringer i det norske næringsmarkedet og heleid datterselskap av UNION Gruppen. UNION Eiendomskapital forvalter næringseiendom for ca. NOK 11 milliarder, dels eid direkte og dels eid gjennom ulike fond.

Storebrand Eiendomsfond AS er konseptutvikler og forvalter av Union Eiendomskapital, besitter 10 eiendommer på til sammen 143 700 kvadratmeter. Årlige leieinntekter er rundt NOK 122,7 millioner.

Union Eiendomsinvest Norge er det siste fondet i porteføljen og består av 10 deleide næringsbygg som gir en årlig leieinntekt på NOK 46,6 millioner fordelt på 26 937 kvadratmeter (tall justert for eierandeler).

Fakta

Kunde: Union Eiendomskapital AS
Kunde siden: 2007
Type eiendommer: Næringseiendom, kontor, handel/kjøpesentre, lager/logistikk/industri
Geografisk område: Norge

Liknende referansesaker