Referanser

Oslo S Utvikling (OSU)


Sammendrag

Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001 og eies av Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. Totalt skal OSU utvikle ca. 380 000 kvadratmeter av de totalt ca. 900 000 kvadratmeter nærings- og boligarealene i Bjørvika. OSU er i ferd med å ferdigstille Barcode-rekken som har blitt Oslos nye skyline. Barcode består av 12 bygg med boliger, byhus, kontorarealer, bygulv og barnehage. OSU er i gang med den omfattende utbyggingen i Bispevika hvor det planlegges ca. 1 500 boliger og et næringsbygg (ca 22 000 kvm).

Fakta

Kunde: Oslo S Utvikling AS (OSU)
Kunde siden: 2008
Type eiendommer: Næringseiendom, kontor, handel, bolig
Areal: 380 000 kvadratmeter
Geografisk område: Oslo, Norge

Liknende referansesaker