Referanser

Olav Thon Gruppen


Sammendrag

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen og er i all hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Thon Eiendom er markedsledende innen eiendom med 104 kjøpesentre og rundt 500 næringseiendommer og hadde leieinntekter rundt NOK 4,6 milliarder per 1.1.15. Thon Hotels er et av Norges ledende hotellkjeder bestående av 65 hoteller ca. 9 300 rom i Norge. I tillegg har kjeden 1 750 rom i utlandet.

Fakta

Kunde: Olav Thon Gruppen
Kunde siden: 2011
Type eiendommer: Kjøpesentre, næringseiendom, hotell, bolig
Geografisk område: Norge, Sverige, Belgia, Nederland

Liknende referansesaker