Referanser

Nordea Liv


Sammendrag

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges 3. største private livselskap. Nordea Liv tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner. Markedsandel for innskuddspensjon for bedriftskunder er ca. 16,5% og for privatkunder ca. 52,4% (2014). Deres forvaltningskapital per 3. kvartal 2015 var NOK 92,4 milliarder. I kollektivporteføljen på totalt NOK 48,2 milliarder utgjorde eiendom 13,8%, ca. NOK 6,7 milliarder.

Fakta

Kunde: Nordea Liv
Kunde siden: 2016
Type eiendommer: Næringseiendom, kontor, handel, bolig, kjøpesentre
Areal: 301 240 kvadratmeter (per 31.12.14)
Geografisk område: Oslo, Norge

Liknende referansesaker