Referanser

KLP Eiendom AS


Sammendrag

KLP er Norges største livsforsikringsselskap og leverer pensjon- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i både offentlig og privat sektor, samt til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på NOK 527 milliarder og har over 900 ansatte. KLP Eiendom AS, et heleid datterselskap av KLP, har vært Newsecs kunde siden 2006 og er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom. Eiendomsbesitteren har over 2,2 millioner kvadratmeter til en verdi av ca. NOK 55 milliarder.

Fakta

Kunde: KLP Eiendom AS
Kunde siden: 2011
Type eiendommer: Konto-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter
Areal: 2 200 000 kvadratmeter
Geografisk område: Norge, Sverige, Danmark og England

Liknende referansesaker